Slávnostný program tohtoročného Dňa rodiny, ktorého cieľom je podporiť, zviditeľniť i osláviť prirodzenú rodinu založenú na manželstve muža a ženy, začne v piatok. Vrcholiť bude v nedeľu, kedy sa spojí s gastronomickým festivalom Grilliada.

Do celoslovenskej akcie Dňa rodiny sa tento rok zapojí osemnásť miest a obcí. Medzi nimi nechýba ani Banská Bystrica. Návštevníci sa môžu tešiť na atraktívny kultúrno-spoločenský program, súťaže pre jednotlivcov i rodinné tímy, ale aj atrakcie pre deti. Program podujatí odštartoval už piateho mája v Košiciach a trvať má až do polovice júna.

Banskobystrickú časť otvorí v piatok Svätá omša pre rodiny, celebrovaná diecéznym administrátorom Mariánom Bublincom v Katedrále sv. Františka Xaverského s nasledujúcou hudobnou akadémiou. Sobota bude patriť prednáškam a diskusiám v radničnej Cikkerovej sieni. Program vyvrcholí v nedeľu na pódiách na Námestí Slobody a v parku pod Pamätníkom SNP. Počas dňa sa Deň rodiny spojí s gastronomickým festivalom Grilliáda.

Program:

Piatok 18.5.

18:00 Katedrála sv. Františka Xaverského Svätá omša pre rodiny (celebruje Mons. Marián Bublinec)

19:15 Hudobná akadémia (dobrovoľné vstupné)

Mám všetko; bl. Chiara Luce Badano, hrá a spieva Mládežnícky katedrálny zbor v Banskej Bystrici

Chiara Luce Badano bola vymodleným dieťaťom. Rodičia dlhých desať rokov prosili o tento dar. Po jej príchode na svet v roku 1971 sa jej matka vzdala zamestnania, aby mohla byt neustále so svojím dieťaťom, ale hlavne, aby s ňou mohla byť ako matka, ktorá ho má rada. To bolo jediné dedičstvo, ktoré mohla Chiare zanechať: naučiť ju milovať. Bolo to krásne mladé dievča, plné ideálov a snov. Avšak v sedemnástich rokoch do jej života vstúpila zákerná choroba. V neľahkom procese jej osobného rastu dokázala obstáť. Už na začiatku choroby svoj život odovzdala Ježišovi: „Ak to chceš ty, Ježišu, chcem to aj ja,“ povedala. Chiara Badano zomrela v roku 1990 po dvojročnom boji s rakovinou kostí, mala 18 rokov. Sv. Otec Benedikt XVI. ju blahorečil 25. septembra 2010.

Sobota 19.5.

10:00-12:00 a 14:00-16:00 Radnica, Nám. SNP 1, Cikkerova sieň, 2.p. (dobrovoľné vstupné)

Rodina: práca a sviatok

Hlavný hosť: Marián Valábek, SDB

V dvoch blokoch prednášok a moderovanej diskusie sa chceme zamyslieť nad témou Rodina: práca a sviatok, ktorá bude mottom Svetového stretnutia rodín so Sv. Otcom v Miláne v júni 2012. Existencia človeka je skutočne ľudskou len do tej miery, do akej je schopný povzniesť sa nad kolobeh vesmíru, zvolať: „Stoj!“ a pýtať sa na jeho zmysel: „Čo mi chceš povedať? “ Chudoba človeka vychádza z väčšej hĺbky ako je zdroj všetkých materiálnych vecí. Vnímame, kde sa v skutočnosti chudoba rodí? Ako prežiť jas a krásu života i keď je človek ponorený do všednosti každodenných povinností?

V Diecéznom pastoračnom centre Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici sa v sobotu od 11:00 do 17:00 bude konať exkluzívna výstava darov, ktoré dostal bl. Ján Pavol II. počas svojho pontifikátu na apoštolských cestách po celom svete.

Nedeľa 20.5.

od 11:00 do 16:00 Nám. Slobody a park pod Pamätníkom SNP, pódiový program

Vystúpenia detských folklórnych súborov, banskobystrických materských, základných a stredných škôl, tanečných a hudobných súborov, dramatických skupín a osobností mesta.

Aktivity pre deti a rodiny:

Zábavné a športové hry pre rodiny s deťmi všetkých vekových kategórií, kvízy, tvorivé dielne a mnoho ďalšieho pre Vás pripravia ZŠ Fantázia, Saleziáni zo Sásovej, KGŠM, Mládežnícky študentský parlament, skauti, SCVC a ZŠ Moskovská, SCVC SMH Skuteckého, MC Podlavice a Hugo, Vedecká hracka, Hvezdáreň a Štátne lesy a mnoho ďalších organizácií, ktoré môžete spoznať v rámci trhu prorodinných organizácií.