Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pozýva uchádzačov o štúdium na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia počas piatka 10. a soboty 11. februára.

priestor-studovne-na-pravnickej-fakultePre záujemcov o štúdium budú pripravené kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na šiestich fakultách UMB, podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2017/2018 a tiež sprievodný program. V rámci programu sa návštevníci dozvedia o možnostiach štúdia v zahraničí, mimoškolských aktivitách a pripravená je aj ukážka výučby na jednotlivých fakultách. Návštevníci UMB budú mať možnosť spoznať rôzne spôsoby výučby, ako napríklad prácu tlmočníka v tlmočníckej kabíne na Filozofickej fakulte UMB. K dispozícii bude možnosť spoznať tiež tradície z expozície Katedry sociálnych štúdií a etnológie či priblížiť sa športovým hviezdam v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu.

Na Právnickej fakulte UMB môžu absolvovať prehliadku pojednávacej miestnosti na simulované súdne pojednávanie či prehliadku samovzdelávacieho centra. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB je pripravená prezentácia Centra krízového riadenia a počítačových simulácií a študenti si budú môcť vypracovať simulačný test na prijímací pohovor.

Aj na Fakulte prírodných vied UMB pripravili jednotlivé katedry zaujímavý program. Na prednáškach Katedry geografie a geológie sa uchádzači o štúdium dozvedia všetko potrebné o našej planéte, zistia, aké bohatstvo máme ukryté v našej zemi, ale aj to, prečo študovať geografiu práve v Banskej Bystrici. Katedra fyziky pripravila workshop s rôznymi fyzikálnymi pokusmi. Na katedre informatiky budú môcť návštevníci nahliadnuť na prednášky, akými budú Diskrétna matematika, Internetové technológie, či Matematika pre informatikov. Aktuálnu tému rozoberie Katedra chémie na prednáške Drogy – čo za svoje peniaze dostanem? Katedra techniky a technológií pripravila ukážku študentských výrobkov na tému Hrou do sveta techniky.

otvoreny-vytvarny-atelier-na-pfNa Ekonomickej fakulte UMB sa môžete dozvedieť o dôvodoch, prečo študovať práve na tejto fakulte, ale aj informáciu aké sú možnosti uplatnenia sa v praxi. Pripravená bude aj možnosť zakúpiť si literatúru na prijímacie skúšky a pozrieť si ubytovacie zariadenie pre študentov tejto fakulty.

Na Pedagogickej fakulte UMB (PF UMB) si Katedra hudobnej kultúry pripravila umelecké vystúpenie študentov. Uchádzači budú mať možnosť nahliadnuť do umeleckých ateliérov PF UMB a prezrieť si nielen samotné priestory fakulty, ale aj priestor internátu, študovne a Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V snahe sprostredkovať uchádzačom plnohodnotný Deň otvorených dverí aj v prípade, že majú záujem navštíviť dve fakulty, bude rozdelený program do dvoch časových pásiem, a to od 9.30 do 11.30 hod. a od 12.30 do 14.00 hod. Podrobný program jednotlivých fakúlt je zverejnený na webovej stránke univerzity.