10. september, ktorý je vo všetkých krajinách sveta oficiálnym Dňom dobrovoľníctva, neobíde ani Banskú Bystricu. Aj obyvatelia nášho mesta dostanú príležitosť „priložiť ruku k dielu“ a zapojiť sa do niektorej z dobrovoľníckych aktivít.

77 organizácií v 37 mestách a obciach Slovenska sa spojilo, aby sa mohol uskutočniť druhý ročník Dňa dobrovoľníctva na Slovensku, a to už tento piatok 10. septembra 2010. V tento deň sa bude môcť každý, kedykoľvek od 10.00 do 19.00 hod. priamo zapojiť do dobrovoľníckej činnosti v jednej zo zapojených mimovládnych organizácií.

foto: Materské centrum Mostík

V Banskej Bystrici si budete môcť vyskúšať, čo i len na pár minút, akúkoľvek z množstva ponúknutých dobrovoľníckych aktivít. Okrem iného budete mať možnosť vyrábať prívesky, čistiť chodník v oblasti kalvárie, upraviť okolie domovov dôchodcov a poprechádzať sa s jeho klientmi, či vyskúšať si viacero zaujímavých aktivít v Informačnom centre mladých. Všetky možnosti realizácie ako aj miesta ich konania sú uvedené na oficiálnej stránke Slovenského dobrovoľníctva. Aktívnym zapojením sa do tohto dňa môžeme ukázať, že ani nám, Banskobystričanom, nie sú ľudia v našom okolí ľahostajní a sme ochotní priložiť ruku k dielu a pomôcť tam, kde je to potrebné.

Tento deň by sme mohli považovať aj za akúsi predprípravu pred nasledujúcim rokom, ktorý bude Európskym rokom dobrovoľníctva.

Dobrovoľníctvo je definovateľné ako slobodne zvolená činnosť v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu.

Dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou je ten človek, ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, no získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá a životné skúsenosti.

Vo Všeobecnej deklarácii o dobrovoľníctve (schválená Medzinárodnou asociáciou dobrovoľníckeho úsilia IAVE v Medzinárodnom roku dobrovoľníctva 2001) sa hovorí, že dobrovoľníctvo:

  • je založené na osobnej motivácii a slobodnom rozhodnutí;
  • je to spôsob podpory aktívnej občianskej participácie a záujmu o rozvoj komunity;
  • má formu skupinovej aktivity, vykonávanej väčšinou v rámci určitej organizácie;
  • zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu;
  • poskytuje odpovede na dôležité výzvy našej súčasnosti a snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho sveta;
  • prispieva k životaschopnosti ekonomického života a aj k tvorbe pracovných miest a nových profesií.