Bolo to presne pred štyrmi rokmi, keď sa v meste intenzívne riešilo možné rušenie základných škôl. A v hre boli v podstate tie isté, ako dnes. Vtedajší primátor Saktor po tlaku verejnosti novú koncepciu škôl stiahol. Aj v roku 2008 sa hovorilo o zrušení vybranej školy na Fončorde a v Sásovej. Po tlaku verejnosti ohľadom školy na Okružnej sa prekvapivo na Fončorde zvažovalo zrušenie ZŠ Moskovská a v  Sásovej sa hovorilo o školách na Pieninskej a Tatranskej ulici. Ruch okolo rušenia škôl utíchol, po roku nakoniec poslanci zrušili školu na Magurskej.

To, čo sa nie celkom dotiahlo pred pár rokmi, sa nám ale vracia. Je to neradostná úloha pre akékoľvek vedenie mesta, pretože Čierny Peter vždy niekomu zostane v rukách a jedných alebo druhých si v každom prípade rozhneváte. Presne ako v roku 2008 sa začínajú spisovať petície, rastie hnev učiteľov, rodičov, absolventov… Hovorí sa najmä o školách na Tatranskej ulici v Sásovej a na Okružnej ulici na Fončorde. Mesto chce s verejnosťou diskutovať a hľadať východiská.

No diskutovať na túto tému zrejme nebude jednoduché. Pred tým, než jednotlivé ohrozené školy spustia petície a protestné akcie, musíme si uvedomiť aká je vlastne budúcnosť verejných základných škôl. Vzhľadom na stav financií a smerovanie financovania školstva všetko nasvedčuje tomu, že len vo veľkých celkoch pod jednou strechou, ktoré sa tak ľahšie uživia. Viac žiakov, viac normatívnych peňazí. Jedny náklady na prevádzku a tým pádom viac na vybavenie a pomôcky. Teda, tak mi to v ideálnej predstave vychádza.

Nepoznám situáciu v Sásovej, ale nejaké tie roky už žijem na Fončorde a tu som aj vďaka svojej práci pre centrá voľného času spoznal situáciu na tunajších školách. Položím preto otázku na jej príklade.

Základná škola na Spojovej ulici je najväčšia v meste, funguje na výbornú, akurát čaká na dotiahnutie projektu na rekonštrukciu z európskych peňazí, ktorý sa ťahá už niekoľko rokov. Škola na Moskovskej má k dispozícii veľké aj voľné priestory, areál, už schválený projekt rekonštrukcie. Okružná je čo do počtu žiakov výrazne najmenšia, v niektorých jej triedach je len jedenásť žiakov, nie je pod jednou strechou, ale vo viacerých budovách pri sebe. Má však k dispozícii stále pomerne nové ihrisko s umelým povrchom a tartanovou dráhou. Tieto školy sú pomerne blízko. Vzdialenosť medzi školou na Okružnej a Moskovskej je len zhruba 500 metrov.

No a teraz otázka za milión… Ktorú základnú školu by ste vyškrtli na Fončorde?

Beriem tradíciu, beriem úspešných absolventov i argumenty zástupcov školy na Okružnej, ale čo nepustí sú čísla. Pri prázdnej mestskej kase a pri možnosti vhodnej náhrady musia ísť city jednoducho bokom. Spomenuté, vari jediné pozitívum školy na Okružnej ulici – novšie multifunkčné ihrisko či telocvičňa, by mohli byť využité napríklad mestským centrom voľného času. To by sa mohlo konečne presunúť zo svojho dlhoročného sídla, ako ja hovorím na stračej nôžke, na Havranskom námestí. To je riešenie, ktoré už v jednej z internetových diskusií načrtol aj primátor Gogola. A príde mi ako rozumné a efektívne. Samozrejme, nie bezbolestné. Ale doba nám výber z dobrých možností neponúka.

Prečítajte si staršie vydania Tak banskobystricky…