Rooseveltova nemocnica prevzala pred pár dňami od humanitnej organizácie ADRA ďalší hmotný dar – kamión plne naložený zánovnými posteľami a novými matracmi. V novembri 2010 boli zánovné hydraulické postele použité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia lôžkovej časti Geriatrického oddelenia.

52 kusov postelí tentokrát nevyužije iba jedno oddelenie. Použijú sa na výmenu starých a nevyhovujúcich za novšie na viacerých oddeleniach alebo klinikách Rooseveltovej nemocnice. Hospitalizačný pobyt pacientov sa zlepší v lôžkových častiach internej, chirurgickej a neurologickej kliniky či traumatologického a hematologického oddelenia.