Mesto Banská Bystrica sa prostredníctvom Informačného centra aj tento rok zapojí do osláv Svetového dňa sprievodcov. V jeho jedenástom ročníku a pokúsi sa obhájiť svoje prvenstvo v počte účastníkov podujatia. Banskobystrickí sprievodcovia ich prevedú cez tri zaujímavé trasy, ktoré spája téma Veda a technika.

den sprievodcov 2014 banska bystricaNávštevníci ale aj obyvatelia Banskej Bystrice, sa môžu tešiť na zaujímavé bezplatné prehliadky s odborným výkladom kvalifikovaných vlastivedných sprievodcov. V spolupráci so Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša, Literárnym a hudobným múzeom, Veterán klubom Banská Bystrica, SAD Zvolen, spoločnosťou Visit BB, s.r.o. a Kurta spol. s r. o.  pripravilo mesto Banská Bystrica prehliadky unikátnej závesnej strechy, múzea historických vozidiel a strednej školy, ktorá nesie meno svetoznámeho slovenského vynálezcu Jozefa Murgaša. Bezplatné prehliadky s výkladom sprievodcov budú prebiehať na všetkých trasách od 13.00 hod do 17.00 hod, pričom vstupy budú každú celú hodinu. Posledný vstup do vybraných objektov bude o 16.00 hod. Okrem zaujímavých informácií môžu účastníci jednotlivých prehliadok vyhrať aj zaujímavé vecné ceny vďaka pečiatkam na kartičke, ktorú obdržia na ľubovoľnej trase v rámci Svetového dňa sprievodcov 2014. Po absolvovaní aspoň dvoch trás, teda po zisku minimálne dvoch pečiatok, bude kartička zaradená do zlosovania.

Vďaka sprievodcom Jozefovi Ďuriančíkovi a Márii Martiniovej pochopia účastníci Svetového dňa sprievodcov 2014 tajomstvo závesnej strechy v rámci prehliadky “Zázračná strecha, alebo ako možno zavesiť strechu na reťaze”. Na prvý pohľad nenápadný dom na Námestí Štefana Moysesa ukrýva jedinečnú konštrukciu, ktorá je jediná svojho druhu na svete. Vlastivedný sprievodca Branislav Stančík a správca Múzea historických vozidiel Ivan Dedina predstavia v areáli SAD príbeh motocyklových veteránov pod názvom Žiarivý lesk kovu a trasou “Na počiatku bolo…alebo vďaka za Murgašov rádio-telegraf” predstavia Lýdia Búliková a Elza Uhorskaiová život, dielo a záľuby Jozefa Murgaša, svetoznámeho slovenského vynálezcu, priekopníka bezdrôtovej komunikácie, ktorý pravdepodobne ako prvý uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova.

Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu je tradične oslavovaný 21. februára. Je to deň založenia Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov (WFTGA). V prípade, že 21. február je pracovným dňom, akcia sa uskutočňuje vždy počas najbližšej soboty. V roku 2014 si preto Svetový deň sprievodcov pripomenieme 22. februára. Koordinátorom podujatia v rámci Slovenska je Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR), člen Svetovej federácie sprievodcov.