Quantcast

Podľa vládneho návrhu dôjde k zlúčeniu daňového a colného riaditeľstva. Nová inštitúcia bude mať sídlo v Bratislave.

Vláda SR na čele s ministerstvom financií pripravuje zlúčenie Colného a Daňového riaditeľstva, ktoré nahradí novovytvorené Finančné riaditeľstvo. Súčasťou návrhu, ktorý vláda prerokovala 8. júna na svojom zasadnutí, je aj určenie sídla Finančného riaditeľstva, ktorým bude Bratislava.

Kým doteraz bola Banská Bystrica  sídlom Daňového riaditeľstva a Colné riaditeľstvo sa nachádzalo v Bratislave, zjednocujúca inštitúcia bude umiestnená v hlavnom meste. Colné a daňové úrady by mali zostať zachované. Návrh predpokladá, že o prácu príde dovedna 521 zamestnancov. Aký podiel z tohto počtu sa bude týkať zamestnancov z Banskej Bystrice materiál neuvádza. V prípade schválenia parlamentom nadobudne zákon účinnosť 1. januára 2012.

Budova Daňového riaditeľstva v Banskej Bystrici momentálne prechádza rekonštrukciou a po schválení zákona prejde do majetku Finančného riaditeľstva. Vzhľadom na to, že štruktúru novej inštitúcie určí až  prezident Finančného riaditeľstva, nedá sa vylúčiť, že v Banskej Bystrici sa bude vykonávať časť jeho agendy. Do redakcie nám však napísali aj niektorí zamestnanci Daňového riaditeľstva, ktorí hovoria, že zrekonštruovanú budovu dostane na podnose súkromný záujemca.

Banskú Bystricu včera navštívila premiérka Iveta Radičová, ktorá sa stretla v Barbakane s primátorom Petrom Gogolom v rámci programu Hyde Park s moderátorom Jánom Snopkom. Premiérku vítalo niekoľko protestujúcich občanov s transparentom “Bystričania prichádzajú o prácu, Radičová s Gogolom sa zabávajú”, čím reagovali na údajný plánovaný presun viacerých inštitúcii z Banskej Bystrice.

Návrh zákona o finančnej správe bol minulý týždeň predložený do podateľne parlamentu. Aká bude jeho výsledná podoba, to záleží aj na prípadných pripomienkach poslancov NR SR.