Najmä dôchodcovia majú od nového roka v meste pod Urpínom problém. Na Námestie SNP sa dostávajú len ťažko, pretože jediný minibus, ktorý jazdil priamo k areálu mestského hradu, skončil počnúc novým rokom z ekonomických dôvodov. Paradoxne práve dôchodcom sa od 1.1. výrazne zvýšilo cestovné.

V roku 2006 premávalo po Banskej Bystrici až päť citybusov. Postupne ich však ubúdalo. Definitívne zrušenie minibusovej dopravy od nového roku vyvolalo najmä medzi staršou generáciou vlnu nevôle.  Odhliadnuc od nevôle a petícií, zrušenie minibusu č. 101 v praxi pre stovky starších ľudí znamená, že do centra mesta tak často nezavítajú. Cesta na Námestie SNP, napríklad do kostola, sa im totiž predĺžila o stovky metrov pešej chôdze od zástavok bežných autobusov. Ešte väčší problém však nastal pre obyvateľov starej Sásovej, kde prišli o jediný spoj, ktorý prechádzal touto časťou mesta. Práve Sásovania začali spisovať aj petíciu za znovuzavedenie takejto dopravy.

Znovuzavedenie citybusovej dopravy už mesto nezvažuje, ale vzhľadom na reakcie občanov pripravuje čiastočné doplnenie siete autobusovej dopravy v rámci MHD. „Pripravuje riešenie na zabezpečenie MHD v oblasti „Stará Sásová“. Predpokladáme prepojiť oblasť „Starú Sásovú“ so Železničnou stanicou, Strieborným námestím – pre dostupnosť s námestím, a Rooseveltovou nemocnicou. Pre zabezpečenie MHD v tejto oblasti, náhradu za dopravu realizovanú citybusmi, bude nutné zmeniť trasu linky tak, aby bola vhodná pre autobus väčších rozmerov, čo si vyžiada vykonať opravu miestnej komunikácie. oprava a spevnenie zámockej dlažby, čo môže byť sťažené v zimnom období a  doplniť na tejto trase dopravné značenie a zástavky MHD, čo je potrebné odsúhlasiť Okresným dopravným inšpektorátom,“ priblížil hlavný dopravný inžinier mesta Banská Bystrica Róbert Gunár.

Do starej Sásovej by sa mali autobusy dostať už od marca, kedy bude k dispozícii kompletná náhrada citybusovej dopravy zatiaľ nie je známe.