Ako predpokladali epidemiológovia výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) v porovnaní s uplynulým týždňom – aj keď  mierne, ale  predsa klesol. Výskyt ARO je v 14. kalendárnom týždni nižší o 16 percent a CHPO o 12 percent. Počet prípadov je však stále vyšší, ako bol vlani v tom istom čase.

nádcha
Foto: il. ©ISIFA/Gettyimages Creative Subscript/

Aj keď sa v 14. týždni nevyskytol ani jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI,  dokonca nie je v banskobystrickom kraji pre chrípku prerušené vyučovanie ani v jednej materskej, základnej, či strednej škole, Regionálny úrrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica hlási za okres Banská Bystrica výskyt chrípky typu B u troch detí v Detskom domove na Kollárovej ulici č. 29 v B. Bystrici. Z celkového počtu 47 exponovaných, ochoreli tri deti (r. nar. 2007, 2009 a 2011). Klinické príznaky boli hlavne horúčka 40°C, ktorú sa nedarilo znížiť ani antipyretikami a kašeľ. Všetky tri deti boli hospitalizované v DFNsP v B. Bystrici. Očkované proti chrípke nebolo ani jedno dieťa, pričom všetky tri malli rizikové faktory – detská mozgová obrna, epilepsia, tracheostómia. Chrípka typu B bola potvrdená aj laboratórne metódou PCR. V detskom domove boli zabezpečené protiepidemické opatrenia.

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera a analyzuje údaje za celý Banskobystrický kraj, evidujú v absolútnych číslach v hodnotenom týždni takmer 5400 prípadov ARO, čo je chorobnosť 1522 prípadov na 100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho je chrípke podobných 499 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 141 na 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Počet chorých na ARO v absolútnych číslach je v 14. kalendárnom týždni najvyšší v okrese Lučenec (868), Banská Bystrica (728), Rimavská Sobota (607) a ale aj v okresoch Žarnovica, Brezno a Veľký Krtíš. Čo sa týka chrípky, najviac pacientov je v okresoch Revúca, Banská Bystrica a Lučenec. Napriek klesajúcemu výskytu týchto ochorení zachovávajú epidemiológovia podľa vedúcej odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ MUDr. Márie Avdičovej naďalej prísnu epidemiologickú bdelosť.

V porovnaní s uplynulým týždňom je o niečo nižší počet komplikácií z uvedených ochorení – predstavuje 2,5 percenta z celkového počtu chorých. Najčastejšie sa zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky skomplikovali zápalmi dutín (71 prípadov), v 36 prípadoch zápalmi stredného ucha a 30 prípadoch zápalom pľúc. Ochorenia na ARO tomto týždni v absolútnom počte chorých najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky činného obyvateľstva, ale aj deti základných škôl, pomerne vysoká chorobnosť je aj medzi najmenšími deťmi od 0 do 5 rokov.  Najnižšia chorobnosť je v tomto týždni medzi seniormi. Podobný trend je aj medzi chorými na chrípku. Epidemiológovia urobili celú štatistiku na základe hlásení 54 percent lekárov pre deti a dorast a 54 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých.