Štatistiky e epidemiológov na 5. kalendárny týždeň neprinášajú z hľadiska chorobnosti v Banskobystrickom kraji žiadne dobré správy. Nielenže v porovnaní s uplynulým týždňom o ďalších 17 percent stúpol počet chorých na respiračné ochorenia, ale z okresov Zvolen, Veľký Krtíš a Žiar nad Hronom hlásia lekári až osem prípadov SARI ( ťažké akútne respiračné ochorenie). Zatiaľ ani u jedného z chorých nebola laboratórne potvrdená chrípka typu A H1N1.

Foto: il. ©ISIFA/Gettyimages Creative Subscript/

V okrese Zvolen sa vyskytli 4 prípady SARI- dva prípady u seniorov- žien, vo veku 77 a 60 rokov jeden prípad u 36- ročnej ženy a ostatný u 19- ročnej ženy. Všetky boli hospitalizované s vysokými teplotami, kašľom, ťažkosťami s dýchaním, či bolesťami svalov a kĺbov. Dva prípady SARI eviduje RÚVZ Veľký Krtíš, pričom ide o dvoch mužov vo veku 52 a 58 rokov. U oboch diagnostikovali ťažké zápaly pľúc, prítomnosť pandemického vírusu A H1N1 sa nepotvrdila. V okrese Žiar nad Hronom ide tiež o dvoch mužov vo veku 57 a 76 rokov, obaja- podobne ako vyššie uvedení, sú hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti s rovnakými príznakmi, ako ostané prípady SARI.

Respiračné ochorenia (ARO), či ťažšie prípady, ktoré prešli do chrípky a jej podobným ochoreniam (CHPO), vo veľkom zatvárajú v Banskobystrickom kraji aj školy. Z dôvodu vysokej chorobnosti (60-70 percent) bolo prerušené vyučovanie v špeciálnej základnej škole v Žarnovici ( 67 % chorých) a materskej škole v Hronskom Beňadiku (takmer 40 percent chorých detí). Vo Zvolene zatvorili materskú školu a v okrese Banská Bystrica sa kvôli vysokej chorobnosti neučilo v troch materských školách a v dvoch základných školách.

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera a analyzuje údaje za celý Banskobystrický kraj, eviduje v absolútnych číslach v 5. kalendárnom týždni celkom 9097 chorých na rozličné respiračné ochorenia, čo predstavuje chorobnosť takmer 2300 na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov, hlásiacich stav v tomto týždni. Z tohto počtu je 1243 prípadov chrípky, či chrípke podobných ochorení, čo jej chorobnosť 314 prípadov na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov, hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s uplynulým týždňom predstavuje nárast ARO takmer 17 percent, výskyt CHPO je nižší o osem percent. V medziročnom porovnaní je však výskyt ARO vyšší o tretinu a výskyt CHPO a viac ako štvrtinu. Epidemiológovia banskobystrického RÚVZ urobili túto analýzu na základe hlásení 61 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a 60 percent lekárov pre dospelých z tohto regiónu. Najviac chorých na ARO v Banskobystrickom kraji v absolútnych číslach opäť hlásia okresy Lučenec (1388), Rimavská Sobota (11557), Banská Bystrica (877), ale aj okresy Veľký Krtíš, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Chorobnosť na chrípku je najvyššia v okrese Revúca (234), Lučenec (158), Veľký Krtíš (136), Zvolen (109), ale aj v okresoch Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Žiar nand Hronom a Žarnovica. Epidemiológovia takýto vývoj očakávali a sprísnili epidemiologickú bdelosť hlavne v súvislosti s výskytom chrípky typu A H1N1, ktorá sa vyskytuje v Poľsku i Čechách.

V porovnaní s uplynulým týždňom sa mierne zvýšil počet komplikácií z uvedených ochorení – predstavuje 3,1 percenta z celkového počtu chorých. Najčastejšie sa zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky skomplikovali zápalmi dutín (130 prípadov), v 89 prípadoch zápalom pľúc a v 63 prípadoch zápalmi stredného ucha. Ochorenia na ARO však tomto týždni v absolútnom počte chorých najviac postihujú – ako v uplynulom týždni, vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, teda ľudí od 20 do 59 rokov, takmer zhodný počet chorých je aj medzi deťmi základných škôl. Porovnateľný počet chorých je medzi najmenšími deťmi a adolescentmi. Najnižší výskyt je tentoraz medzi seniormi. Podobný trend je aj vo výskyte CHPO s tým rozdielom, že najviac chorých na chrípku je medzi deťmi základných škôl.