Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje z celého Banskobystrického kraja, zaznamenali v 50. kalendárnom týždni v porovnaní s uplynulým týždňom o 12 percent vyšší výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a o 15 percent vyšší výskyt chrípky a jej podobných ochorení (CHPO).

foto: il. ©ISIFA/Gettyimages Creative Subscript/

Údaje o chorobnosti banskobystrickému RÚVZ poskytlo 52 percent lekárov pre deti a dorast a 48 percent všeobecných lekárov pre dospelých v tomto regióne. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška má výskyt týchto ochorení v prípade ARO výskyt vyšší o 4 percentá, len o desatinu  je nižší výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení. Lekári v tomto regióne zatiaľ však nezaevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Vedúca Odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ MUDr. Mária Avdičová zdôraznila, že epidemiológovia očakávajú vzostupný trend výskytu ARO aj CHPO a nepoľavujú v epidemiologickej bdelosti.

V 50. kalendárnom týždni evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva 5636 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 1755 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 652 prípadoch, čo je chorobnosť 203 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní so 49. kalendárnym týždňom (4,3 percenta) sa znížil na 2,8 percenta, počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (70 prípadov), zápalmi stredného ucha (40) a v 47 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – 6,8 percenta, sa vyskytlo opäť vo vekovej skupine seniorov nad 60 rokov, 4 percentá komplikácií je medzi ekonomicky činným obyvateľstvom a porovnateľné percento- od 1,4 do 1,8 percenta, je medzi ostatnými vekovými skupinami. Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia 932 prípadov. Nasleduje okres  Rimavská Sobota (891 prípadov), Revúca (643), Veľký Krtíš (557) Žarnovica (507) a Žiar nad Hronom so 481 prípadmi ochorení. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO v absolútnych číslach najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky činného obyvateľstva, nasledujú deti základných škôl (6- až 14-ročné) a najmenšie deti od 0 do 5 rokov. Len málo za týmito vekovými skupinami zaostáva chorobnosť adolescentov. Najnižší výskyt týchto ochorení je medzi seniormi.

V súvislosti s vývojom chorobnosti epidemiológovia upozorňujú, že je stále vhodný čas navštíviť svojho lekára prvého kontaktu a dať sa zaočkovať. Odporúčajú to hlavne rizikovým skupinám obyvateľstva, medzi ktorých patria pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami, diabetici, onkologickí pacienti a ľudia s chronickými pľúcnymi chorobami, či tehotné ženy.