Druhý týždeň roku 2013 priniesol, na základe analýzy hlásení viac než 50 percent lekárov z Banskobystrického kraja, výrazný nástup chrípky. V medzi týždňovom porovnaní sa zvýšil výskyt ARO takmer o 115 percent a počet chorých na chrípku a jej podobné ochorenia je vyšší až o 564 percent. Pri porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt chrípky vyšší takmer o 53 percent. Epidemiológovia však nezaznamenali v tomto regióne zatiaľ ani jeden prípad ochorenia na novú chrípku AH1N1.

©ISIFA/Gettyimages Creative Subscript/

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v rámci celého Banskobystrického kraja aktuálne eviduje v 2. kalendárnom týždni v absolútnych číslach 5694 prípadov akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje prepočítanú chorobnosť 1628 prípadov na 100 tisíc obyvateľov kraja (údaj, ktorým sa relevantne dá porovnať chorobnosť v porovnaní s inými krajmi SR), a 785 prípadov chorých na chrípku. Chorobnosť v prípade chrípky je 225 prípadov na 100 tisíc obyvateľov tohto regiónu. Najvyššiu chorobnosť na ARO v Banskobystrickom kraji tentoraz hlásia okresy Žarnovica (2124), Banská Bystrica (2048) a Veľký Krtíš (1841 prípadov na 100 tisíc obyvateľov). Chorobnosť na chrípku je opätovne najvyššia v okrese Žarnovica, Banská Bystrica a Veľký Krtíš. „Zvýšenie počtu chorých na ARO aj CHPO sme očakávali a je v januári takmer bežné. Ľudia sa po sviatkoch vracajú do práce a deti do škôl, navyše je vlhko bez výraznejších mrazov, čo vytvára vhodnejšie podmienky na šírenie vírusov. Čo sa týka počtu hlásiacich lekárov mal by sa ich počet zvýšiť. Ich hlásenia však skresľujú len údaje o absolútnom počte chorých, no chorobnosť na základe štatistických údajov vypočítavame aj s proporciou nehlásiacich lekárov. Preto jej porovnateľná v rámci celej SR,“ uviedla vedúca Odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ MUDr. Mária Avdičová.

V porovnaní s uplynulým týždňom mierne stúpol počet komplikácií z uvedených ochorení – na 3,5 percenta z celkového počtu chorých. Najčastejšie sa zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky skomplikovali zápalmi dutín (81 prípadov), v 57 prípadoch zápalom pľúc a v 63 prípadoch zápalmi stredného ucha. Ochorenia na ARO však tomto týždni v absolútnom počte chorých najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, teda ľudí od 20 do 59 rokov, takmer zhodný počet chorých je vo všetkých kategóriách detí, ako aj u seniorov. Podobný trend je aj medzi chorými na chrípku.