Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj chrípkových ochorení (CHPO) v týchto dňoch opäť klesol a podľa názoru epidemiológov sa už približuje k mimosezónnej úrovni, čo zvyčajne nastáva po 20. kalendárnom týždni každého roka.

nadcha-doktorkaV práve končiacom týždni evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 3518 prípadov chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1250 na 100 tisíc obyvateľov. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 205 prípadoch, čo je chorobnosť 73 prípadov na 100 tisíc obyvateľov. Počet ARO a CHPO v tomto týždni približne o desatinu nižší, ako bol v rovnakom období vlaňajška.

Epidemiológovia urobili analýzy pre 15. kalendárny týždeň na základe hlásení 45 percent lekárov pre deti a dorast a 42 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, pričom nezaznamenali žiadny výskyt závažného akútneho respiračného ochorenia. RÚVZ Banská Bystrica hlási však za okres Banská Bystrica jedno ochorenie na vírusovú hepatitídu typu A (žltačka) u dospelej ženy. Vyšetrenie laboratórnych vzoriek je pozitívne. Protiepidemické opatrenia v ohnisku nákazy epidemiológovia zabezpečili.

Čo sa týka chorobnosti na rôzne typy akútnych respiračných ochorení, tá je najvyššia v okrese Zvolen (v absolútnych číslach 509 prípadov), čo predstavuje chorobnosť 2108 prípadov na 100 tisíc obyvateľov, v okresoch Lučenec (442), Veľký Krtíš ( 435), ale aj v okresoch Žarnovica, Rimavská Sobota a Banská Bystrica. Chrípka sa v najvyššom počte vyskytuje opäť okresoch Veľký Krtíš, Revúca, Lučenec a Poltár. Počet komplikácii v sledovanom je približne rovnaký ako pred týždňom. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky sa skomplikovali zápalmi dutín, zápalmi stredného ucha a aj zápalmi pľúc najviac vo vekovej skupine ekonomicky činného obyvateľstva- 5,8 percent prípadov. Z hľadiska veku je najviac chorých v absolútnych číslach opäť medzi ekonomicky činným obyvateľstvom, nasledujú seniori a žiaci základných škôl. Najmenej chorých je medzi najmenšími deťmi od 0 do 5 rokov.

Čo sa týka ďalšieho vývoja, odborníci neočakávajú ďalší vzostup chorobnosti a predpokladajú, že výskyt bude pretrvávať na rovnakej úrovni, alebo nižšej. Na etiológii (pôvode) ochorení sa momentálne podieľajú adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. Treba však zdôrazniť, že epidemiologickú bdelosť si odborníci zachovajú aj v ďalších mesiacoch, kedy sa rôzne respiračné a chrípkové ochorenia vyskytujú v oveľa menšej miere, ako v súčasnosti.