Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje z celého Banskobystrického kraja, zaznamenali v porovnaní s uplynulým týždňom zrejme aj vplyvom priaznivého, teplého počasia, takmer 12-percentný pokles akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj o štvrtinu nižší výskyt chrípky a jej podobných ochorení (CHPO).

chrípkaÚdaje o chorobnosti banskobystrickému RÚVZ poskytlo 54 percent lekárov pre deti a dorast a 52 percent všeobecných lekárov pre dospelých v tomto regióne. Klesajúca tendencia ochorení v medziročnom porovnaní sa prejavila len v prípade chrípky. Čo sa týka respiračných ochorení, výskyt je vyšší o 11 petcent. Podľa odborníkov je práve toto obdobie a pokles chorých ideálne, aby sa občania dali voči chrípke zaočkovať. Očkovať proti chrípke by sa mali najmä osoby nad 65 rokov, osoby s ochoreniami srdcovo-cievneho systému, s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.

Pre indikované skupiny je vakcína plne hradená zo zdravotného poistenia. Ako zdôrazňujú epidmeiológovia, organizmus oslabený chrípkou ľahko podlieha tzv. sekundárnym infekciám bakteriálneho pôvodu. Patria k nim napríklad zápal pľúc, zápal priedušiek, zápal stredného ucha, či centrálneho nervového systému. Komplikácie sa častejšie vyskytujú u veľmi malých detí, u 65- a viac-ročných a u osôb s chronickými chorobami. Častým pôvodcom komplikácii je Streptococcus pneumoniae (pneumokok). Súčasne s vakcínou proti chrípke, alebo počas celého roka, je možné podať vakcínu proti pneumokokovým infekciám. Ochranný účinok vakcíny nastupuje 14 dní po podaní a trvá 5 rokov.

Mesačný chlapec umrel na čierny kašeľ, zomrel v Banskej Bystrici

Lekári v banskobystrickom regióne v 45. kalendárnom týždni evidovali v okrese Revúca smrteľný prípad čierneho kašľa. Išlo o 1-mesačného chlapčeka z obce Licince u ktorého bola laboratórne potvrdený z výteru z nosa baktéria Bordetella pertussis, ako aj prítomnosť toxínu, ktorý táto baktéria produkuje. Dieťa bolo najskôr hospitalizované na Detskom oddelení v Revúcej pre pretrvávajúci dusivý kašeľ trvajúci približne dva týždne a následnú zvýšenú teplotu do 39 stupňov Celzia.

V priebehu prvého dňa hospitalizácie v Revúcej sa zdravotný stav dieťaťa zhoršil – problémy so srdiečkom, dýchaním, zlý krvný obraz, preto odoslané dňa na Detské oddelenie do Banskej Bystrice. Tam dieťa zaintubovali, ale napriek intenzívnej terapeutickej liečbe došlo ku kardiopulmonálnemu zlyhaniu a úmrtiu chlapčeka. Prípad je z epidemiologického hľadiska v štádiu riešenia.

Čo sa týka výskytu ARO a CHPO v Banskobystrickom kraji- v porovnaní s uplynulým týždňom mierne klesol počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (11 prípadov), zápalmi stredného ucha (3) a v jednom prípade zápalom pľúc. Najviac komplikácií – až 15,3 percenta, sa tentoraz vyskytlo vo vekovej skupine žiakov základných škôl.