Minulý týždeň zaznamenali epidemiológovia v Banskobystrickom samosprávnom kraji vyše 13-percentný pokles výskytu ochorení s klinickými príznakmi chrípky, oproti predošlému týždňu. RÚVZ Banská Bystrica vyhodnocuje hlásenie epidemiólogov na základe približne polovice lekárov v kraji.

chripka2Znamená to, že sa väčšina týchto akútnych ochorení dá pripísať na vrub chorôb z prechladnutia, kde nedominuje vírusová etiológia (pôvod). Ochorenia majú teda aj ľahší priebeh a lekári ich klasifikujú ako ARO a nie ako chrípku. Vyplýva to z analýzy hlásení spolupracujúcich lekárov, ktorú každý týždeň robia epidemiológovia banskobystrického RÚVZ. Ten zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj.

V 44. kalendárnom týždni evidoval banskobystrický RÚVZ v absolútnych číslach 5043 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 1615 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 354 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 114 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach opäť v okrese Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia 917 prípadov, Rimavská Sobota (586), Brezno (542) a Banská Bystrica (508 prípadov).

Len o niečo nižšia je chorobnosť na ARO v okresoch Žarnovica, Revúca a Veľký Krtíš. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov tiež v okrese Lučenec, nasledujú okresy Žarnovica, Veľký Krtíš a Brezno. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, žiakov základných škôl a najmenšie deti od 0 do 5 tokov. Naopak najnižšia chorobnosť na tieto typy ochorení je medzi seniormi.

V porovnaní so 43. kalendárnym týždňom je počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení takmer rovnaký. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (81 prípadov), zápalmi stredného ucha (26) a v 17 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – 4,6 percenta, sa vyskytlo medzi seniormi a 3,7 percenta medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom.