V kraji máme najviac chrípky, ale počet chorých pacientov stúpol aj v prípade akútnych respiračných ochorení. Epidemiológovia tento trend očakávali. 

V 6. kalendárnom týždni evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) takmer o 2 percentá viac chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) a o takmer 10 percent viac na chrípku a chrípke podobných ochorení (CHPO). RÚVZ údaje zbiera v rámci celého kraja na základe analýz z hlásení 62 percent lekárov pre deti a dorast a 50 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých.

Napĺňajú sa tak predpovede epidemiológov, že chorobnosť na uvedené ochorenia bude naďalej stúpať. „V porovnaní s vlaňajškom je však výskyt ARO aj CHPO nižší,“ zhodnotila Mária Avdičová, vedúca odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ.

Najviac chorých je vo Zvolene

Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Zvolen (1649), Rimavská Sobota (836), Brezno (830) a Lučenec (766). Chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) najviac postihli pacientov v okrese Veľký Krtíš, Revúca a Zvolen. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac v absolútnom počte postihujú vekovú skupinu ekonomicky činného obyvateľstva, žiakov základných škôl, ako aj 0- až 5-ročné deti. Najnižšia chorobnosť je medzi seniormi.

Aktuálne je v absolútnych číslach v hodnotenom kalendárnom týždni 7460 chorých na akútne respiračné ochorenia, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 2162 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 983 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 285 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

Chorí sú bez vážnejších komplikácií

Lekári v tomto regióne tentoraz neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia. V porovnaní s 5. kalendárnym týždňom je takmer rovnaký počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (106 prípadov), zápalmi stredného ucha (94) a v 73 prípadoch zápalmi pľúc.

Pozor na šírenie nákazy

      Epidemiológovia upozorňujú, že chrípku, ako infekčné ochorenie spôsobené vírusom a útočiacim na dýchacie cesty nemožno podceňovať, momentálne aj s novým koronavírusom. Vírus sa šíri z človeka na človeka pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní a prípadné epidémie chrípky vedú k vysokej chorobnosti v populácii a k výrazným ekonomickým stratám.

„Najviac ochorení a úmrtí sa zaznamenáva u ľudí, u ktorých je vysoké riziko komplikovaného priebehu ochorenia, vrátane zápalu pľúc, alebo zhoršenia základného ochorenia. Medzi rizikové skupiny patria najmä osoby vyššieho veku, ľudia s chorobami imunitného systému, chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolickými chorobami,“ dodáva Mária Avdičová.