Možností, ako sa stať úspešnou osobou je naozaj niekoľko. Jednou z tých najodvážnejších je podnikanie. Dosahovanie zisku na základe vlastnej samostatne zárobkovej činnosti pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť. Napísané sa to číta veľmi jednoducho, no realita je už iná. Len samotná registrácia a zakladanie spoločnosti pri dodržaní všetkých dôležitých pravidiel je dosť náročná a zdĺhavá. Tak ako samotný výber vhodnej právnej formy, si môžete aj proces založenia spoločnosti zjednodušiť.

Živnosť alebo s.r.o.

Máte podnikateľský plán, dokonalý produkt alebo službu, s ktorou chcete zaujať? Nestačí. Ani financie vás nezachránia, ak sa neviete rozhodnúť alebo si vybrať medzi živnosťou alebo s.r.o.

Založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným je vec jedna, potrebujete k nej ale základné imanie vo výške 5000 €. Potom je to samozrejme proces zapísania spoločnosti do Obchodného registra SR podľa všetkých podmienok so splnením stanovených povinností. Môže sa to pretiahnuť na niekoľko dní a dokonca aj týždňov. Preto si podnikatelia vyberajú cestu inú a jednoduchšiu. Oslovia firmy, ktoré sa špecializujú na zakladanie spoločností.

Všetko má svoje výhody

Živnosť je v zakladaní jednoduchšia a môžete ju mať hotovú behom niekoľkých hodín. Možno menšou nevýhodou je zasa to, že s pribúdajúcim ziskom sa môže zvyšovať aj miera jeho zdanenia. Čo je pri „sročke“ stále rovnaké.

Pri spoločnosti s ručeným obmedzeným, ako to vyplýva aj z jej názvu, je výhoda v jej ručení, ktoré je obmedzené a nesiaha na váš súkromný majetok. Výhod je samozrejme omnoho viac, nezabudnite ale ani na dobré vybavenie kancelárie, spoľahlivé tonery HP a  samozrejme zodpovedného účtovníka, od ktorého dobre odvedenej práce niekedy závisí celý chod firmy.