Kresťanský sviatok zoslania Ducha svätého – známejší ako Turíce, si katolícki veriaci cez víkend pripomenú na jednom z najstarších pútnických miest regiónu. Na Staré Hory prichádzali pútnici už v 15. storočí.

turice_2013_tlacove(1)Tradícia pútí na Staré Hory sa spája so starohorským kostolom a sochou Panny Márie. Tú počas občianskych nepokojov v 17. storočí miestni ukryli pri neďalekej studničke a v roku 1711 ju vykopali a späť priniesli na oltár kostola. Na pamiatku na tomto mieste umiestnili obraz Panny Márie. V 19. storočí údajne prameň tejto Studničky priniesol uzdravenie miestnemu farárovi, aj preto neskôr veriaci toto miesto ešte viac upravili a osadili tu sochu Panny Márie. Samotný starohorský kostol bol v roku 1990 vyznamenaný titulom Bazilika minor.

Počas aktuálneho roka sa v Starých Horách organizuje celkovo až 18 rôznych pútí. Turíčna púť začne v sobotu podvečer v starohorskej bazilike o 17.00 h. Sobotňajší program vyvrcholí sviečkovým sprievodom na Studničku. V nedeľu sa uskutočnia sväté omše tak v bazilike, ako aj pri Studničke.

Program Turíčnej púte 2013 v Starých Horách

Sobota 18. mája

17.00 – Privítanie pútnikov – Bazilika minor Navštívenia Panny Márie

17.10 – Vešpery zo slávnosti Zoslania Ducha Svätého

17.30 – Radostný ruženec

18.00 – Svätá omša – celebruje páter Anton Adam CM – Bazilika minor

19.15 – Cesta svetla

20.30 – Prednáška – páter Anton Adam CM

21.45 – Ruženec svetla

22.15 – Eucharistická adorácia

23.15 – Sviečkový sprievod na Studničku

Svätodušná nedeľa 19. mája

6.30 – Ranné chvály – Bazilika minor

7.00 – Svätá omša – Bazilika minor

10.00 – Slávnostný ruženec – Studnička

10.30 – Slávnostná svätá omša – Studnička

12.30 – Záverečná pobožnosť so sviatostným požehnaním – Bazilika minor