Vďaka napredovaniu stavebných prác na Severnom obchvate sa uzavretá komunikácia na ulici Cesta k nemocnici sprejazdní už tento pondelok.

Na základe postupu prác na stavbe Severný obchvat v Banskej Bystrici a po dohode so spoločnosťou Granvia Constuction, s.r.o. oznamujeme verejnosti, že dňa 2. augusta 2010 sa pripravuje spustenie premávky na miestnej komunikácii smerom od starej nemocnice do miestnej časti Sásová. Mestská verejná doprava bude trasu využívať od utorka, 3. augusta 2010. Stavba bude v predčasnom užívaní, nakoľko sa dokončujú ďalšie súvisiace objekty. Sprejazdnením uvedenej komunikácie sa zlepší prístup na sídlisko Rudlová – Sásová.

Pripomeňme, že na ulici Cesta k nemocnici sa od 1.7. do 31.7.2010 uskutočňovali v približne 200 m dlhom úseku nad polyfunkčným domom Medokýš smerom ku križovatke s Rudlovskou cestou dokončovacie práce a výstavba kruhovej križovatky. Obchádzková trasa počas uzávierky viedla po miestnych komunikáciách na uliciach – Horná, Kukučínova a Rudlovská cesta (obojsmerne).