Profesionálni zdravotní klauni postupne obnovujú návštevy na detských oddeleniach a v stredu 12. mája pripravili aj prekvapenie pre sestričky.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek zdravotní klauni a z Červeného nosa v stredu 12. mája vítali sestričky pred nástupom na dennú službu, resp. odprevádzali po nočnej službe. Klauniády sa uskutočnili pri všetkých troch detských nemocniciach na Slovensku, v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, ako aj pri FNsP v Žiline.

Klauni sa vracajú na detské oddelenia

Zdravotní klauni sa po niekoľkomesačnej prestávke, kedy kvôli vážnej epidemiologickej situácii klaunovali najmä v online priestore, začínajú postupne vracať aj na detské oddelenia nemocníc.

„Sme radi, že znova môžeme prinášať radosť a smiech tam, kde je to tak potrebné,” hovorí Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors. „Napriek tomu, že už je takmer celý klaunský tím preočkovaný, je pre nás samozrejmosťou naďalej dodržiavať sprísnené hygienické opatrenia.” Všetci profesionálni zdravotní klauni z Červeného nosa sú vyškolení v oblasti hygienických a epidemiologických pravidlách v zdravotníctve.

Klauni ako partneri pre zdravotné sestry

Červený nos prináša už viac ako 17 rokov klaunský humor nielen hospitalizovaným deťom, ale klauni sa snažia počas svojich návštev navodiť dobrú náladu aj zdravotnému personálu. Cesta zdravotných klaunov predtým, ako začnú klaunovať na nemocničných izbách, najskôr vedie práve do sesterne.

„Stretnutia s personálom sú pre nás zvlášť po tak dlhom čase, čo sme neboli v nemocniciach, veľmi vzácne. Oni sú tí, na ktorých pleciach je celá ťarcha. Radi im doprajeme aspoň kúsok relaxu, úsmevu, pochopenia, uvoľnenia a v neposlednom rade ocenenie za ich ťažkú, náročnú a obetavú prácu,“ hovorí Zuzana Gibarti, zdravotná klaunka a koordinátorka východoslovenského tímu.

Okrem toho sú zdravotné sestry pre klaunov dôležitým partnerom. Od nich sa dozvedia, koľko detí je práve na oddelení, kde je ich klaunská vizita najviac potrebná, ako sa aktuálne malí pacienti cítia. Sestričky taktiež vnímajú klaunov ako svojich kolegov, ktorí im pomáhajú odľahčiť niektoré náročné situácie a zlepšením psychického rozpoloženia môžu prispieť aj k lepšiemu priebehu liečby u pacienta. Niektoré zo sestier si dokonca osvojili zopár klaunských trikov a využívajú ich pri svojej práci.

ČERVENÝ NOS aj v očkovacích centrách

Poslaním občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors je prostredníctvom klaunského umenia prinášať humor a smiech tým, ktorí to potrebujú. Občianske združenie oslávilo v apríli 17. výročie. V súčasnosti má vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí (za normálnych okolností – mimo pandémie) zrealizujú mesačne okolo 230 klauniád na celom Slovensku. Pravidelne navštevujú takmer všetky nemocnice, ktoré majú detské oddelenie a vyše 30 seniorských zariadení. Okrem toho má združenie vo svojom portfóliu aj špeciálne programy zamerané napr. na deti v domácej starostlivosti, deti tesne pred operáciou, deti s ťažkým a kombinovaným postihnutím, ale aj seniorov a dospelých pacientov. Počas pandémie presunuli svoje návštevy chorých detí a seniorov do online priestoru.

Aktuálne zdravotných klaunov možno stretnúť aj vo veľkokapacitných očkovacích centrách v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Prešove. Snažia sa ľudí čakajúcich na očkovanie zbaviť  stresu a zároveň im skrátiť čas čakania. Viac informácií nájdete na stránke cervenynos.sk.