Cenu Human Forum 2020 ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie získala evanjelická farárka Anna Polcková.

Cenu udelili v rámci siedmeho ročníka medzinárodnej ľudskoprávnej konferencie Human Forum – Demokracia v ohrození?,  ktorá sa tento rok venuje téme rovnosti ako univerzálneho ľudského práva a prebieha kvôli pandemickým opatreniam online.

Anna Polcková pôsobí ako evanjelická farárka v Evanjelickom Cirkevnom Zbore Bratislava Staré Mesto. Jej predstavenie môžeme začať slovami z jej štedrovečernej kázne z roku 2014:

„Keby sme príchod Boha do nášho sveta brali vážne, nemohli by sme sa povyšovať, presadzovať ani obohacovať na úkor iných. Nemohli by sme vyvíjať tlak na ľudí, o ktorých vieme, že sa nemôžu a nevedia brániť. Nemohli by sme sa správať tak, že MY vieme čo je správne, a ak by malo vyjsť najavo, že sme to nevedeli, kúpime si aj spravodlivosť a česť.”

Anna Polcková sa prihovára rovnako veriacim i neveriacim. Odvážne, s láskou a múdrosťou obraňuje v cirkevnom a verejnom priestore právo na rovnosť. Vyzýva k pokojnému spolužitiu a zbavovaniu sa nezmyslených predsudkov a strachov väčšinovej spoločnosti, k rešpektovaniu a prijímaniu inakosti, k napomáhaniu pokojného spolužitia názorových , etnických a iných skupín v stále rastúcej zložitosti a rozmanitosti našej súčasnej spoločnosti.

Jej verejné vystúpenia a  príhovory sú nádherným príkladom občianskej odvahy i toho, ako oslovovať ľudí s rôznymi názormi, ako otvárať citlivé témy a odvážne sa postaviť na obranou jednotlivcov či menšín , ktoré sú akýmkoľvek spôsobom znevýhodňované a utláčané.

„Je mi cťou odovzdať pani Anne Polckovej cenu  Human Forum 2020. Toto ocenenie  je vyjadrením úcty k jej občianskej odvahe – cena je  ocenením ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie, vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti a rovnosti všetkých ľudí,“ uviedla Alexandra Bitušíková z organizačného výboru Human Forum

Motívom udelenia ceny Human Forum je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológiách podporujúcich intoleranciu, antisemitizmus, rasizmus a ultranacionalizmus nie je cestou pre riešenie spoločenských problémov.

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM. O udelení ceny rozhodovala sedemčlenná Rada ceny HUMAN FORUM v zložení: Andrej Bán, Jana Dubovcová, Chuck Hirt, Alica Frühwaldová, Peter Medveď, Jolana Náterová a Peter Terem.

HUMAN FORUM organizuje občianska platforma Nie v našom meste a Centrum komunitného organizovania v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela.

Viac informácií nájdete na www.humanforum.sk.