Múzeum SNP už v sobotu odštartuje celonárodné Oslavy Slovenského národného povstania. Aj napriek pandémii koronavírusu bude najbližší víkend v Banskej Bystrici rušný. Organizátori pripravili aj kultúrny program, ktorý budú sprevádzať viaceré protiepidemické opatrenia.

V sobotu začnú Oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania, ktoré odštartujú o 19:00 tradičný koncert Štátnej opery v Banskej Bystrici, počas ktorého budú ocenené osobnosti a organizácie, ktoré aktívne podporujú činnosť Múzea SNP.

Prelet a zoskok odštartuje aj ukončí oficiálny program

Oficiálny program začne o 11.00 preletom leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky a pietnym aktom kladenia vencov. Slávnostné zhromaždenie otvorí hymna Slovenskej republiky v podaní Slavomíra Pôbiša a Vojenskej hudby Banská Bystrica. Okrem príhovorov oficiálnych hostí, slávnostné zhromaždenie ponúkne aj krátke kultúrne vystúpenia a ukončí ho atraktívny zoskok výsadkárov. Osláv SNP sa zúčastní aj prezidentka Zuzana Čaputová, pozvanie prijali aj ďalší štátni zástupcovia, ktorých prejavy budeme môcť sledovať v priamom prenose RTVS.

Múzeum pripravilo na sobotu aj denný program, ktorý bude venovaný pietnej spomienke, krátkemu kultúrnemu programu, sprievodným aktivitám a večernému komponovanému programu, ktorého súčasťou bude špeciálny mapping premietaný na Pamätníku SNP.

Múzeum pripravilo aj kultúrny program

Popoludní pripravilo Múzeum SNP kultúrny program, ktorý budú sprevádzať obmedzenia pre koronavírus, Priližne od 13.30 začne na hlavnej tribúne predstavenie folklórneho súboru Urpín, po ktorom vystúpi Marián Greksa, Henry Tóth a Slavomír Repaský.

„Počas celého dňa budú v areáli Pamätníka SNP pripravené viaceré sprievodné aktivity. Návštevníci môžu navštíviť partizánsku zemľanku s dobovým vojenským táborom. Pre verejnosť budú pripravené ukážky diaľkovo riadených modelov, či statická prezentácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Milovníkov živých tvorov záujmú ukážky sokoliarov,“ hovorí Dalibor Lesník z Múzea SNP.

Od 15:00 h otvorí múzeum stálu expozíciu s výstavnými priestormi, ktorá bude pre verejnosť bezplatná. V rovnakom čase bude prebiehať aj projekcia dokumentárnych filmov do kinosály Múzea SNP.

Oslavy ukončí Vlčia stráž

Oslavy SNP budú ukončené komponovaným multimediálnym programom pod názvom Vlčia stráž 2, ktorý začne o 20.45 na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP. Komponovaný program nadväzuje na Vlčiu stráž 1, ktorá bola verejnosti predstavená počas 70-teho výročia SNP v roku 2014, pričom toto pokračovanie bude úvodom k vzdelávaciemu programu, určenému pre základné a stredné školy na Slovensku.

„Tematicky je program zameraný na Slovenské národné povstanie, osudy a obete 2.svetovej vojny, holokaust. V programe vystúpia tanečné skupiny The Pastels, Čarovné ostrohy a spevák Lukáš Adamec, ktorý spieva piesne Ľubomíra Horňáka. Program bude sprevádzaný moderátormi, historickými odborníkmi a po vizuálnej stránke krátkymi video sekvenciami, ktoré budú prezentované na viacerých LED obrazovkách. Súčasťou programu bude špeciálny maping premietaný na bočnej strane Pamätníka SNP,“ dodáva Dalibor Lesník.

Čakajú nás obmedzenia

Z dôvodu konania celoslovenských Osláv 76. výročia Slovenského národného povstania, účasti najvyšších štátnych predstaviteľov, ale aj obmedzeniam v súvislosti so širením vírusu COVID-19, budú oslavy sprevádzané niekoľkými obmedzeniami.

Z dôvodu aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, bude areál Pamätníka SNP rozdelený do  dvoch zón, v ktorých sa bude môcť pohybovať najviac 1000 osôb. Výnimku bude tvoriť vnútorný priestor Pamätníka SNP so stálou expozíciou a výstavnými priestormi, kde sa môže pohybovať najviac 170 osôb a kinosála musí dodržiavať tzv. šachovnicové sedenie.

Vstup a možnosť zúčastniť sa 2-dňových osláv SNP bude realizovaný nasledovným spôsobom. Záujemcovia o koncert Štátnej opery, ktorý sa uskutoční dňa 28. augusta 2020 na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP, môžu využiť možnosť, prevziať si lístky na toto predstavenie na pokladni Pamätníka SNP už od 20. augusta. Pokiaľ tak neurobia, môžu si lístky na podujatie vyzdvihnúť aj tesne pred koncertom, riskujú však naplnenie počtu a svoju neúčasť na podujatí. Po naplnení počtu 1000 nebude možné zúčastniť sa koncertu. Vstup na koncert je bezplatný.

Oficiálna časť osláv SNP, 29. augusta 2020 bude určená výlučne pre pozvaných hostí, žijúcich priamych účastníkov, predstaviteľov diplomatických zastúpení v SR a členov SZPB. Nakoľko celá oficiálna časť bude vysielaná v priamom prenose RTVS, záujemcovia si ju môžu pozrieť z pohodlia svojich domovov. Kto však prejaví záujem príjsť 29. augusta do areálu Pamätníka SNP, bude sa môcť približne od. 8.00 do 13.30 pohybovať v priestore Skanzenu ťažkej bojovej techniky. V tomto sektore budú realizované všetky sprievodné aktivity osláv SNP určené pre verejnosť. Vstup do areálu bude jediný a to od Kapitulskej ulice.

Približne od 13.30 do 15.00 sa na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP uskutoční krátky kultúrny program, ktorý bude určený pre verejnosť, avšak pri dodržaní počtu 1000 osôb. Priestory stálej expozície a kinosály budú pre verejnosť sprístupnené od 15.00 do 19.00 pri dodržaní podmienok spomenutých vyššie.

Večerný komponovaný program Vlčia stráž 2 na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP v čase od 20.45, pôjde v režime ako koncert Štátnej opery, to znamená lístky na podujatie budú dostupné na pokladni Pamätníka SNP už od 20. augusta. Vstupy na všetky aktivity a podujatia osláv 76. výročia SNP budú bezplatné.