Cieľom celoslovenskej kampane je, prostredníctvom početných a rôznorodých aktivít, pozitívne zviditeľniť knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie s nezastupiteľnou sociálnou funkciou.

Knižnice 21. storočia nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti, ale zároveň sú aj modernými inštitúciami a aktívne vplývajú na spoločenský a kultúrny rozvoj miest, obcí, regiónov aj krajov. Citlivo reagujú na potreby používateľov nielen v priestoroch knižníc, ale aj prostredníctvom virtuálnych prepojení.

Témami tohtoročného, už 24. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý prebieha v dňoch od 6. do 12. marca sú hoaxy, dezinformácie, fake news a knižnice, ktoré sú zárukou kvalitných informácií. V rámci podujatia sú pripravené informačné letáky, ktoré pomôžu šíriť medzi ľuďmi osvetu, a tiež série rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti. Psychológmi, vedcami, lektormi kritického myslenia, ale aj pedagógmi a analytikmi spoločenského diania. Tieto rozhovory budú prostredníctvom videí sprístupnené počas Týždňa slovenských knižníc na sociálnych sieťach jedného z hlavných organizátorov podujatia, Slovenskej asociácie knižníc.

Týždeň slovenských knižníc bude prebiehať aj v Banskej Bystrici, a to konkrétne v Štátnej vedeckej knižnici a vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča.

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA

Jakub Pohle: Od internetovým ku knižným zdrojom alebo ako neprepadnúť hoaxom

Týždeň slovenských knižníc s políciou SR: Osveta proti dezinformáciám

Ako vyhľadávať informácie

Prednáška o dezinformáciách, hoaxoch, konšpiráciách a o kritickom myslení v online priestore, overovanie dôveryhodnosti zdrojov a informácií na príkladoch známych fake news

Knižnica z druhej strany pultu

Lektorovaná prehliadka a prezentácia odborných činností v priestoroch, kam sa čitatelia bežne nedostanú

Dni otvorených dverí jazykových centier

Vedomostno-súťažný kvíz spojený s exkurziou po jazykových centrách

Bližšie informácie o kompletnom programe nájdete na webe knižnice.

VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA

 Problematika produkcie a šírenia hoaxov

Prednáška s profesorom Miroslavom Kmeťom o hoaxoch, dezinformáciách, či fake news

Bezplatná právna poradňa

Cyklické podujatie zamerané na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci a usmernenie ľudí v ťažkých životných situáciách

Odpustenie sankčných poplatkov počas celého týždňa – podmienkou je vrátenie všetkých požičaných titulov. 50% zľava z registračného poplatku pre nových čitateľov.

Bližšie informácie o podujatiach nielen počas Týždňa slovenských knižníc nájdete aj na Facebooku knižnice.