Mesto Banská Bystrica prostredníctvom spoločnosti ZAaRES pristúpi k revitalizácii parku – odstráneniu 24 stromov v mestskom parku, ktoré sú podľa dendrologickej expertízy v zlom zdravotnom stave. Práce sa začnú v pondelok 24. novembra ráno.

Natri si svoju lavicku, Mestsky park, Banska Bystrica | REGIONAL MEDIA, s.r.o.O bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta sa budú starať príslušníci polície. Jednotlivé časti parku budú počas realizácie prác uzavreté a označené páskou.

Mesto Banská Bystrica plánovalo tento výrub uskutočniť už v predchádzajúcom výrubovom období, teda v období od októbra 2013 do marca 2014. Neobvykle teplá zima však spôsobila skorší nástup jari a s ním spojené hniezdenie vtákov v korunách stromov. Z tohto dôvodu bol výrub presunutý na aktuálne výrubové obdobie. Spoločnosť ZAaRES chce stihnúť staré a bútľavé stromy odstrániť ešte pred prvým snehom, aby bolo riziko vyplývajúce zo zaťaženia stromov napadnutým snehom minimalizované.

„S výrubom začneme v pondelok a práce budú pokračovať pravdepodobne celý týždeň. Postup prác však bude závisieť aj od vývoja počasia. Plánované odstránenie stromov je len prvým, no nevyhnutným krokom k obnove a revitalizácii parku,“ povedala vedúca oddelenia životného prostredia na MsÚ Beáta Kostúrová.

Mestský park bol založený v roku 1895 a rastie v ňom, približne, 850 stromov. Od roku 1988 neboli vykonané závažnejšie zásahy do zelene. Zamestnanci mesta ako aj správca mestskej zelene vykonávali len bežnú údržbu, ktorá zahŕňala opilovanie suchých konárov a konárov, ktoré boli prekážkou pre verejné osvetlenie. Zamestnanci správcu mestskej zelene celoročne park a dreviny v ňom monitorujú a v prípade, že hrozí riziko pre zdravie a majetok obyvateľov, operatívne zasahujú.