V polovici novembra bolo začaté územné konanie na zmenu účelu stavby bývalého objektu ZŠ Pieninská na bytový dom. Opustená budova už roky straší obyvateľov okolitých domov.

pieninska

Budova stojaca oproti súčasnej základnej škole už školským účelom neslúži celé roky. Po tom, čo sa stala pre školu nepotrebnou, ju v roku 2007 mesto predalo svojej obchodnej spoločnosti BPM, s.r.o. Tá mala sama zámer budovu zrekonšturovať a nadstaviť o jedno podlažie. Geologický prieskum ale ukázal, že budova sa nachádza v zosuvnom pásme a realizácia rekonštrukcie by tak bola mimoriadne finančne náročná.

Mestská obchodná spoločnosť tak budovu odpredala ďalšiemu súkromnému vlastníkovi. Zatiaľ čo mesto ju svojej dcérskej spoločnosti predávalo za vtedajších 10 miliónov korún, BPM už ďalej objekt predal za 15,5 milióna bývalých slovenských korún. Nový vlastník mal vtedy záujem vybudovať v objekte domov sociálnych služieb, na svoj projekt ale nemal získať potrebné prostriedky z eurofondov. Budova tak chátrala, stala sa miestom častého stretávania sa vandalov, bezdomovcov a ďalších, čo kritizovali aj obyvatelia priľahlej Magurskej a Pieninskej ulice.

Nový vlastník objektu teraz v územnom konaní objekt s plánovanou nadstavbou poníma ako bytový dom. Súčasťou majú byť aj prenajímateľné priestory v prvom nadzemnom podlaží pre účely zriadenia materskej školy. Počíta sa tiež s vybudovaním parkovacích miest pre obyvateľov domu. Prípadné pripomienky alebo námietky voči zámeru, môžu obyvatelia dotknutej lokality vyjadriť do začiatku decembra na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.