Oddelenie psychiatrie vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici obnovilo liečbu pacientov s nelátkovými závislosťami, ako sú patologické hráčstvo, stávkovanie či telefonovanie. V stredu pre nich slávnostne otvorili desať lôžok.

Psychiatrické oddelenie Banská Bystrica.Liečba nelátkových závislostí má vo FNsP FDR tradíciu už od roku 1993. Metodiku liečby vypracoval MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. spolu s kolegami psychiatrického oddelenia. Za dve desiatky rokov pomohli na oddelení stovkám závislých pacientov z celého Slovenska.  Spustenie programu po niekoľko ročnej prestávke podporujú odborná, ale aj laická verejnosť. V roku 2011 bol oddeleniu znížený počet lôžok a tento druh liečky bol zastavený. O kauze vtedy obšírne informoval aj portál BBonline.sk.

Pacientom sú k dispozícii pôvodné priestory aj kompletný terapeutický tím. „Myslím si, že liečba nelátkových závislostí je s banskobystrickou psychiatriou pevne spätá. Disponujeme priestormi, odborným personálom a veľmi dobrými predchádzajúcimi výsledkami. Som rada, že aj vďaka osobnej angažovanosti pána primára môžeme tento úspešný program spustiť, “ povedala riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Otvorenie psych3
Ludvík Nábělek s vyliečenými pacientmi.

Nelátkové závislosti sa okrem Banskej Bystrice liečia v rámci Slovenska už len v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o. v Prednej Hore, čo je vzhľadom k počtu závislých nepostačujúce. Liečba patologického hráčstva trvá osem týždňov a je zameraná na dosiahnutie úplnej a trvalej abstinencie od hrania. Úspešné zavŕšenie tohto cieľa zahŕňa viacero postupných krokov. Patria medzi ne kompenzácia najzávažnejších psychických dôsledkov vzniknuvších v súvislosti s prítomnosťou patologického hráčstva (zníženie rizika suicidálneho konania, zmiernenie depresívneho prežívania a pod.), zmena postoja pacienta k hazardnému hraniu, zvýšenie jeho afektívnej a frustračnej tolerancie, zlepšenie sociálnej a profesionálnej integrácie, znovu vybudovanie primeraných rodinných a osobných väzieb a reštitúcia, respektíve reštrukturalizácia osobnosti pacienta vrátane osobnej hierarchie hodnôt,približuje primár oddelenia Ludvík Nábělek.

Psychiatrické oddelenie FNsP F.D.Roosevelta je situované v starom nemocničnom areáli v príjemnom parkovom prostredí. Na 50 lôžkach poskytuje komplexnú terapeutickú starostlivosť pacientom trpiacim poruchami duševného zdravia s vyváženou aplikáciou biologických, psychoterapeutických a psychosociálnych postupov. Okrem lôžkovej časti a odborných ambulancií je k dispozícii aj 15 miest v Dennom psychiatrickom stacionári LÚČ, ktorý svojim zameraním predstavuje progresívne trendy prechodu od ústavných k semiambulantným formám psychiatrickej liečby.