Za posledných desať rokov sa počet obyvateľov Banskej Bystrice znížil o približne tri tisíc. Pokles počtu Banskobystričanov je už niekoľko rokov len postupný, no naďalej nezastavuje.

K 31. decembru 2017 malo trvalý pobyt v meste pod Urpínom 76 641 obyvateľov, pričom žien bolo 40 688 a mužov 35 953. Je to spolu o 143 ľudí menej, než k rovnakému dátumu roka 2016.

V Banskej Bystrici sa minulý rok narodilo 1203 bábätiek, z toho bolo 395 Banskobystričanov a 359 Banskobystričaniek. Štatistiky matriky zaznamenali 1243 úmrtí, pričom Banskobystričanov z toho bolo 716 (341 mužov a 375 žien).

Najčastejšie sa sťahovali do okolitých miest a obcí, no za krajinu bývania si volili aj Českú republiku, Švajčiarsko, Rakúsko, Veľkú Britániu, Španielsko, Taliansko, Poľsko, Nemecko, Holandsko i Francúzsko.

Najviac sobášov bolo v septembri

„Zaznamenali sme 500 svadieb, z toho 417 (163 cirkevných a 254 civilných) sobášov uzavreli Banskobystričania v našom meste. K netradičným svadobným miestam patrila záhrada Štátnej vedeckej knižnice, Vodný hrad v Hronseku či hotel Tri Duby golf rezort na Sliači. Nedávno sme mali požiadavku, aby sme išli sobášiť na Kráľovú studňu. Žiaľ, pre poveternostné podmienky sme to odmietli,“ informuje Marta Čellárová, vedúca oddelenia Matriky a ohlasovne pobytu banskobystrického mestského úradu.

Svoje áno si v roku 2017 povedalo najviac zaľúbencov v septembri. Medzi obľúbené obdobie na sobáš patrilo aj leto – jún, júl a august. Svoju polovičku našli mnohí Bystričania v zahraničí. Na 25-tich svadbách bol ženích alebo nevesta z Českej republiky, Ukrajiny, Francúzska, Ruska, Talianska, Švédska, USA, Švajčiarska, Bulharska, Austrálie, Rakúska i Rumunska.

Novorodenci dostávali aj netradičné  mená

V kurze pri určovaní mien novorodencov sú tradičné chlapčenské mená Jakub, Lukáš, Tomáš, Adam či Michal. Ďalšie priečky vlani podľa banskobystrickej matriky obsadili novorodenci s menami Martin, Oliver, Samuel, Peter, Matúš, Sebastián, Matej a Šimon. O tom, že rodičia sa čoraz viac nechávajú inšpirovať zahraničím, svedčia netradičné mená: Angel, Luka, Luo i Ozan.

„Pri výbere dievčenských mien ostáva prvenstvo nezmenené, naďalej vedie Ema (Emma). V rebríčku obľúbených dievčenských mien nasledujú Hanky, Ninky, Sofky, Zuzky, Alžbetky, Adelky, Lucky, Mišky či Natálie a Nelky. K netradičným dievčenským menám v knihe narodení pribudla Delilah, Letty, Ruby, Sirine, Zuna, Tajana, Aurora a Astrid,“ informuje Marta Čellárová, vedúca oddelenia Matriky a ohlasovne pobytu.