Jedna z vyvolaných investícií výstavby nového obchodného centra Point na Huštáku, ktoré by mali podľa informácií niektorých prevádzok otvárať už na konci mesiaca, vyvolala medzi Banskobystričanmi rozhorčenie i pobavenie.

V súvislosti s úpravou organizácie dopravy, výstavbou a rekonštrukciou komunikácií na Vajanského námestí v minulom týždni pribudlo aj značenie cyklotrasy, ktorá sa má napájať napríklad na aktuálne budovanú cyklotrasu z centra mesta do Podlavíc. Ak by sa však cyklisti mali držať aktuálne vyznačených plôch na Huštáku, nemuseli by dopadnúť práve najlepšie.

Cyklotrasu stavebník vyznačil naprieč existujúcimi chodníkmi a komunikáciami a okoloidúci si hneď všimli viaceré nedostatky. Cyklotrasa s nezmyselne veľkými smerovými šípkami vedie naprieč obrubníkmi, cez predtým osadené stĺpiky či zvislo na kanalizačné poklopy. Námietky voči tejto realizácii mestu smerovala už aj banskobystrická Občianska cykloiniciatíva (OCI BB). Mesto avizuje, že takto realizované práce neskolauduje.

„Za nedostatky je v plnom rozsahu zodpovedný zhotoviteľ stavby. Objekt OC Pointu vrátane priľahlých dopravných stavieb (cesty, cyklotrasy) stále nie je ukončenou stavbou. V súčasnosti prebieha posledná fáza realizácie. Boli začaté a zatiaľ neukončené kolaudačné konania, v ktorých práve mesto písomne vytklo, okrem iných, aj cyklistickou verejnosťou uvedené nedostatky. Mesto Banská Bystrica v žiadnom prípade nemôže zodpovedať za nekvalitnú a neodborne vykonanú prácu na súkromnej stavbe. Stavba bude mestom skolaudovaná až po odstránení všetkých závažných nedostatkov. Kvalita prác je a bude kontrolovaná v súčinnosti s ďalšími orgánmi štátnej správy, ako napr. Dopravný inšpektorát OR PZ či Inšpektorát práce, pričom spoločnou snahou je to, aby bola stavba funkčná a bezpečná,“ uviedla v stanovisku pre BBonline.sk hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová.

Samotné nové obchodné centrum Point má podľa zverejnených informácií viacerých prevádzok otvoriť svoje brány verejnosti 25. októbra. Samotný developer či prevádzkovateľ centra však už dlhodobo svoje plány verejne nekomunikuje a či bude tento termín finálnym zatiaľ nie je známe.

Developer, spoločnosť OP Centrum z Prievidze, plánovala pri začiatku stavebných prác otvorenie centra pôvodne už na záver roka 2017. Výstavba sa napokon natiahla na dva roky.