Trend z uplynulých rokov sa nezastavil ani v roku 2013. Banskobystričanov je stále menej. Problémom nie je málo narodených detí, ale skôr fakt, že už po niekoľký rok sa viac než tisíc obyvateľov rozhodlo odsťahovať.

Radvanský jarmok 2013, nedela, Banska Bystrica, 13.9.2013V Banskej Bystrici žilo k 31.12.2013 presne 77 787 obyvateľov. Je to o 281 obyvateľov menej, než k rovnakému dátumu roka 2012.

Počas roka sa pod Urpínom narodilo 728 detí, z ktorých bolo 393 chlapcov a 317 dievčat. V meste zomrelo 658 obyvateľov, takže demografická krivka sa naďalej drží v priaznivých číslach.

Prispelo k tomu aj 457 sobášov Banskobystričanov, ktoré ale uzatvárali aj mimo mesta. V tunajšom matričnom obvode bolo totiž uzatvorených len 389 sobášov. Presne 142 tunajších manželstiev bolo vlani rozvedených.

Počet obyvateľov mesta ale negatívne ovplyvnilo odsťahovanie. Ako vyplynulo zo štatistiky Matričného úradu mesta Banská Bystrica, v roku 2013 sa z mesta odsťahovalo 1 214 obyvateľov, pričom prisťahovalo sa ich len 854.

Najčastejšími menami, ktoré rodičia dávali malým Banskobystričanom, boli pri dievčatách Nela, Laura, Sofia, Ema či Kristína. Pri chlapcoch to boli najčastejšie mená Martin, Samuel, Jakub, Lukáš, Matej, Matúš či Tomáš.

Vývoj počtu obyvateľov mesta Banská Bystrica za uplynulé roky

obyvatelstvo banska bystrica

Počet obyvateľov mesta Banská Bystrica v rokoch: 2002 – 82 299 | 2003 – 81 759 | 2004 – 81 698 | 2005 – 81 281 | 2006 – 80 080 | 2007 – 79 670 | 2008 – 79 197 | 2009 – 79 003 | 2010 – 78 724 | 2011 – 78 327 | 2012 – 78 068 | 2013 – 77 787.