Medzi kľúčové veľtrhy cestovného ruchu na Slovensku patrí ITF Slovakiatour. Od 30. januára do 2. februára 2014 sa bude konať v Bratislave a svoje zastúpenie na ňom má aj mesto Banská Bystrica. Návštevníkom sa predstaví ako turisticky atraktívna destinácia v hale B2, v stánku OOCR Stredné Slovensko a BBSK č. 205.

itfbbskNa výstavisku Incheba Expo Bratislava sa medzi vystavovateľmi predstaví aj banskobystrická mestská samospráva spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR). Cieľom je predstaviť metropolu stredného Slovenska ako rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu s ohľadom na danosti banskobystrického regiónu. Odbornej i laickej verejnosti budú k dispozícii propagačné materiály o meste Banská Bystrica a okolí s osobitným dôrazom na históriu mesta, možnosti relaxácie a oddychu, športového vyžitia v letnom i zimnom období. V ponuke bude aj mozaika turisticky atraktívnych podujatí, plánovaných pre domácich i návštevníkov mesta v aktuálnom roku či ponuka ubytovacích a reštauračných služieb s vyhľadávanými gastronomickými špecialitami.

Veľtrh ITF Slovakiatour patrí medzi významné podujatia svojho druhu na Slovensku aj v regióne strednej Európy. Pre milovníkov cestovania je pripravená príťažlivá ponuka cestovných kancelárií, prezentácia slovenských regiónov, ale aj zahraničných centrál cestovného ruchu. Spolu s veľtrhom ITF Slovakiatour sa konajú aj výstavy POĽOVNÍCTVO A ODDYCH a WELLNESS A FITNESS.