Titulom Európskeho hlavného mesta kultúry sa dosiaľ mohlo pýšiť len jediné slovenské mesto. V roku 2013 získali tento titul Košice. Ani pre rok 2026, kedy má titul opäť získať jedno zo slovenských miest, sa do súťaže nezapojí Bratislava. Tamojší magistrát vyhodnotil kandidatúru ako nesystémový krok.

Naopak, o titul sa bude uchádzať väčšina slovenských krajských miest. A Banská Bystrica napokon nebude výnimkou. Mesto sa tak pokúsi ísť v šľapajách Košíc podobne, ako pri titule Európskeho mesta športu, či prevzatím projektu Európskeho olympijského festivalu mládeže práve od východoslovenskej metropoly.

Aktívni Bystričania bojujú o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Poradiť im môže aj širšia verejnosť.

Pracovná skupina, zložená zo zamestnancov mestského úradu, Banskobystrického samosprávneho kraja, Akadémie umení a Univerzity Mateja Bela intenzívne pracuje na kandidatúre pre zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 pre Banskú Bystricu.

Jedná sa o osoby z jednotlivých oblastí kultúry, ktoré majú túžbu po raste, zmene a opätovnom vdýchnutí kultúrneho života mestu. „Neprestali sme vidieť v našom meste potenciál a znovu sa chceme rozpínať,“ uvádzajú.

Svojimi nápadmi môže pomôcť aj širšia verejnosť: „Chceš sa zapojiť do projektu BB EHMK 2026 so svojím nápadom? Chcel by si v našom meste zažiť opäť ďalší výnimočný event? Máš ideu ako zlepšiť umelecký a kultúrny život v Banskej Bystrici? Existuje niečo, čo ti v banskobystrickom kultúrnom programe chýba?“ pýtajú sa členovia iniciatívy.

europske hlavne mesto kultury 2026

„Širšia a odborná verejnosť nám môže priamo poslať svoj projekt alebo nápad, a stať sa tak tvorcom kultúrneho života v Banskej Bystrici. Zapojiť sa môže ktokoľvek s návrhom na zlepšenie umeleckého a kultúrneho života v meste. Očakávame, že dostaneme aj podnety a tipy na to, čo ľuďom v banskobystrickom kultúrnom programe chýba. Všetky získané postrehy zároveň poputujú do zásobníka nápadov a ideových zámerov a môžu sa stať súčasťou Koncepcie kultúry nášho mesta na nadchádzajúce obdobie,“ hovorí Miroslava Jančová, vedúca Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ v Banskej Bystrici.

Iniciatíva pomohla už množstvu miest zregenerovať a rozbehnúť kultúrny život, posilniť imidž komunity, vylepšiť infraštruktúru či podporiť cestovný ruch. Prvé slovenské mesto, ktoré titul získalo, boli Košice v roku 2013. Ďalšie bude prestížny titul hostiť v roku 2026. Bude sa oň deliť s fínskym mestom.

Hlavným cieľom projektu je zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, čím môže prispieť k zblíženiu európskych národov a zlepšeniu vzájomného porozumenia. Termín podávania prihlášok sa z 31. októbra 2020 predĺžil do 15. decembra 2020.

Viac informácií na stránke BB 2026.