Žilina, Prešov aj český Zlín vynakladajú v zimnom období menej finančných prostriedkov na odpratávanie ciest a chodníkov. Mesto tvrdí, že je to kvôli uprednostneniu posypovej soli pred inertným materiálom.

Mesto Prešov platí za zimnú údržbu 630-tisíc eur, Žilina sa pohybuje v rozmedzí 550 až 700-tisíc eur a český Zlín vynaloží na odpratávanie snehu iba 450-tisíc eur. Všetky mestá sú rozlohou a klimatickými podmienkami podobné Banskej Bystrici, ktorá zaplatí 790-tisíc eur.

Dĺžkou obhospodarovaných komunikácií sa porovnávané mestá veľmi nelíšia. Podľa Mestského úradu v Banskej Bystrici je potrebné zohľadňovať poveternostné podmienky a členitosť terénu. Rozdiel v cene údržby spôsobuje odlišné množstvo a typ použitého posýpacieho materiálu.  „Pre porovnanie v Banskej Bystrici sa vlani použilo 1 978 ton chemického posypu (technická soľ) a 762 ton inertného posypu (drva). Z toho chemický posyp stál takmer 132-tisíc eur a inertný niečo cez 10-tisíc eur. Vami spomínané Mesto Prešov počíta pre túto zimu s využitím 1500 ton inertného posypového materiálu a 150 ton chemického materiálu. Dovoľte zároveň poukázať na fakt, že v meste Prešov je na zimnú údržbu vyčlenených 14 mechanizmov. V Banskej Bystrici je podľa aktuálneho Operačného plánu zimnej údržby k dispozícii a denne v uliciach 22 mechanizmov,“ píše sa v stanovisku mestského úradu, ktoré poskytol BBonline.sk hovorca Filip Roháček. Ako príklad kvality údržby mesto argumentuje aj tým, že v Banskej Bystrici nemusel byť minulý týždeň vyhlásený kalamitný stav, na rozdiel od Bratislavy, kde napadlo menej zrážok než u nás.

Chemické posypy však vo väčšej miere využíva aj český Zlín. Tam majú na zimu pripravených 1500 ton soli a 300 kubických metrov inertného posypu. Napriek tomu zaplatia v prepočte o 340-tisíc eur menej.

Mesto

Počet obyvateľov

Rozloha/km2

Výdaje na zimnú údržbu/eur

Dĺžka odhŕňaných a posypaných MK/km

Chodníky/km

B. Bystrica

78 068

103,38

790 000

170

116,75

Prešov

91 638

70,43

630 000

170

177

Žilina

81 515

80,03

550-700 000

260

62

Zlín (ČR)

75 660

102,83

460 000

238

138

Chemický posyp alebo drva?

Otázkou je, či by v čase krízy nebolo vhodnejšie využívať lacnejšiu formu údržby miestnych komunikácii a chodníkov. Zvýšené využívanie soli si však vyžiadala dopravná Komisia zložená z poslancov mestského zastupiteľstva. Inertný materiál mal údajne spôsobovať aj ďalšie problémy. „Počas zimy sa zhromažďuje na komunikáciách a tie sa čistia až po skončení zimnej údržby, keď sa z mechanizmov zložia pluhy, ktoré vystriedajú kefy. Do tohto obdobia boli ale komunikácie mimoriadne prašné, v stúpaniach a križovatkách miestami nebezpečné. Zároveň sa tento materiál počas daždivých dní dostával do uličných vpustí, čím dochádzalo k ich upchatiu. Nasledovalo nákladné čistenie komunikácií, vrátanie prečistenia kanalizačných vpustí,“ argumentuje mestský úrad.

Zimnú údržbu vykonávajú pre mesto spoločnosti Ganz a MIS na základe zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú. Ceny u spoločnosti Ganz sa podľa vyjadrenia Mestského úradu od roku 2000 nemenili. V prípade firmy MIS robilo mesto porovnávací prieskum s inými samosprávami, na základe ktorého sa rozhodlo zmluvy ponechať v platnosti.