Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm 2011 vstupuje v týchto dňoch do poslednej prípravnej fázy. Už o niekoľko dní sa rozkrúti kolotoč prehliadok filmov a podujatí, ktoré organizátori festivalu pripravili pre všetkých záujemcov, milovníkov dokumentov o životnom prostredí a dobrých priateľov prírody všetkých vekových kategórií.

Sedemnásty Envirofilm 2011 sa uskutoční 16. – 21. mája 2011 v piatich festivalových mestách (Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, Kremnica, Krupina) a bude sa niesť v znamení Medzinárodného roka lesov a 40. výročia Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971). Do festivalového diania sa v tomto roku zapoja aj mestá Dolný Kubín, Púchov, Poprad a Poltár, v ktorých sa počas festivalového týždňa uskutočnia prehliadky filmov a sprievodné podujatia zamerané na ochranu životného prostredia. Filmári z 33 krajín poslali tento rok do súťaže 156 filmov.

V Banskej Bystrici (Europa Cinemas) bude počas festivalového týždňa uvedených 57 filmov (takmer 35 premietacích hodín), z toho 47 súťažných. Ďalšie filmy, z archívu Slovenského filmového ústavu, sú tematicky zamerané na Medzinárodný rok lesov a filmy z Ecomove International sú orientované na klimatické zmeny a obnoviteľné energie. Najdlhším súťažným filmom je holandský dokument Posledné dni Shismarefu (93 min.), najkratšie sú Úsporné žiarivky: Jedovaté výpary (Nemecko, 6 min.). Večerný program prvého festivalového dňa je venovaný slovenskému dokumentárnemu filmu Zmenil tvár Šanghaja a jeho režisérovi Ladislavovi Kabošovi. Spolu s architektkou Klárou Kubičkovou budú po skončení filmu besedovať s divákmi. Dokument predstavuje život a dielo významného banskobystrického rodáka, architekta Ladislava Hudeca, ktorý svojou architektúrou významne ovplyvnil podobu Šanghaja. Prehliadky filmov pre deti a mládež sa uskutočnia v Pamätníku SNP. Filmy z aktuálneho ale aj z predošlých ročníkov Envirofilmu sa tu budú premietať každý deň dopoludnia, čo je ďalších cca 20 premietacích hodín.

V prvý festivalový deň sa na Námestí SNP v Banskej Bystrici školáci pokúsia vytvoriť ďalší slovenský rekord. Takmer 6 600 detí z 18 základných škôl v Banskej Bystrici, Zvolene, Banskej Štiavnici, Krupine, Leviciach a Seredi počas dvoch mesiacov zbieralo plastové kelímky z jogurtov. Z nich a PET fliaš vytvoria na ploche námestia logo festivalu Envirofilm. Bude to už o štvrtý pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov.

Ďalej deti na námestí zažijú cestu plastu, na ktorej si osvoja vedomostí z výroby, spracovania, separovania a recyklácie plastov a ich znovu uvedenia do života a pri tom všetkom sa aj dobre zabavia. V priestoroch Pamätníka SNP sú pre deti a mládež pripravené súťaže a hry pod názvom Lesy pre vodu a mokrade. Za čistejší Laskomer a Urpín je súťaž banskobystrických škôl v čistení mesta, ktorá vyvrcholí ocenením najlepšej školy práve na festivale Envirofilm 2011. Okrem toho školáci prispejú ku skrášleniu mesta aj maľovaním odpadkových košov.

Na festivale budú ocenení aj študenti Technickej univerzity Zvolen, víťazi medzinárodných dizajnérskych tvorivých dielní Green Emotions – inovatívne bývanie chrániace prírodu. Výstava prác bude inštalovaná v Europa SC.  Filmári a hostia festivalu aj tento rok potešia svojou návštevou deti v Detskej fakultnej nemocnici (Rooseveltova nemocnica).

Sprievodné podujatia v Banskej Bystrici

Z množstva podujatí, ktoré sprevádzajú festival v Banskej Bystrici, spomenieme napríklad prehliadku slovenských dokumentov, ktoré vznikli v STV v rámci Zmluvy so štátom. Filmári a už stáli hostia festivalu, Pavol Barabáš a Steve Lichtag, nesklamú svojich fanúšikov ani tento rok. V programe Póly Zeme ich prevedú ľadovými pláňami, nekonečným oceánom, temným podzemím, kúzlom Himalájí, ale aj najťažším kaňonom sveta, Trou de Fer.

Kvalita namiesto kvantity v ochrane prírody na Slovensku je názov besedy, na ktorej budú s verejnosťou besedovať minister životného prostredia SR József Nagy, Rastislav Rybanič (MŽP SR), Ján Zuskin (ŠOP SR), Ján Topercer (UK, Botanická záhrada Blatnica) a Marián Jasík (Inštitút ochrany prírody). V rámci 40. výročia Dohovoru o mokradiach a 10. výročia Štátnej ochrany prírody SR sa uskutoční trojdňová konferencia Mokrade pre budúcnosť. Festival sprevádza tiež seminár REC Slovensko s témou Ochrana biodiverzity v plánovacích nástrojoch miest a obcí a zasadnutie Prezídia ASPEK.

Envirofilm 2011 je prvým ekologicky zameraným festivalom na Slovensku, ktorý pri tlači propagačných materiálov (plagáty, letáky, katalógy…) použil recyklovaný papier (revive 50). Napríklad pri katalógu, aj keď jeho náklad nie je vysoký (500 ks), sa použitím recyklovaného papiera revive 50 namiesto papiera z nerecyklovanej celulózy znížil dopad na životné prostredie o nasledujúce hodnoty: 71 kg odpadu, 23 kg CO2 skleníkových plynov, 1 724 litrov vody, 167 kWh elektrickej energie, 111 kg dreva. Ďalšou novinkou je použitie FSC certifikovaného papiera. Aj v tomto je Envirofilm prvý festival s tematikou životného prostredia na Slovensku, ktorý tlačí svoje propagačné materiály na FSC certifikovanom papieri.