Poslanci Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja sa na svojom 11. zasadnutí (25.augusta 2011) budú zaoberať aj návrhom na schválenie zámeny nehnuteľností medzi BBSK a mestskou spoločnosťou MBB a.s. Banská Bystrica.

Na základe tejto zámeny by malo dôjsť prvýkrát k sústredeniu Úradu BBSK na jedno miesto. MBB je totiž vlastníkom zrekonštruovanej budovy Radnice na Nám. SNP v Banskej Bystrici (oproti hlavnému sídlu Úradu BBSK), ku ktorej bola v rámci rekonštrukcie pristavená štvorpodlažná administratívna časť. Práve tú ponúkla spoločnosť MBB formou zámeny nehnuteľností BBSK.O využití zadnej časti Radnice pre potreby BBSK sa pri tom hovorilo hneď po skončení roky trvajúcej rekonštrukcie.

Predmetom zámeny zo strany BBSK má byť súčasná budova úradu na ul. J. Kráľa (niekdajšia budova Junior centra) a budova SPŠ stavebnej na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici.

Prevod budov do vlastníctva mestskej firmy ešte neznamená, že budovy budú slúžiť samotnému mestu. Naopak sa vo všeobecnosti očakáva, že spoločnosť MBB sa bude snažiť budovy predať, vzhľadom na vlastnú zadĺženosť súvisiacu s rekonštrukciou radnice.

Zamestnanci Úradu Banskobystrického samosprávneho v súčasnosti pracujú až v štyroch budovách v Banskej Bystrici. Ak sa táto zámena majetku uskutoční všetky odbory Úradu BBSK z budovy na ul. J. Kráľa a zároveň i Odbor SO/RO pre ROP zo Strieborného námestia budú sústredené na jedno miesto, do administratívnej časti radnice (s výnimkou Útvaru hlavného kontrolóra).