Mesto musí škrtať v rozpočte a presmerovať peniaze do súkromných škôl – tak znie záver mimoriadneho zastupiteľstva. Tak sa na to pozrime v širšom kontexte.

Školy boli do roku 2004 zriaďované štátom. Od roku 2004 odovzdal štát školy do rúk mestám a obciam. Mestá súhlasili, ale logicky, keď mali prebrať za školy zodpovednosť, chceli peniaze.  A tak štát posiela obciam a mestám na školy peniaze. A mestá si za tie roky akosi zvykli, že tie peniaze sú ich vlastné a môžu ich použiť na čo len chcú, nielen na školy. A zvyk je železná košeľa. A košeľa je bližšia ako kabát. Nanešťastie (ako pre koho) v tom čase už existovali aj súkromné a cirkevné školy. Tak čo s nimi? Našťastie (ako pre koho) sme v tom čase už mali Vatikánsku zmluvu, kde sa štát zaviazal financovať rovnako ako tie „svoje“ školy, aj tie cirkevné. A súkromné sa zviezli s nimi, lebo keby nie, to by už bolo na Európsky súd pre ľudské práva.

A tak štát posiela mestám peniaze na všetky deti bez rozdielu rovnako.  Ale, diabol je ukrytý v detailoch, štát dal do zákona možnosť, aby mestá posielali cirkevným a súkromným minimálne 88% z toho, čo dávajú „vlastným“. No a keďže mestá si veľmi rýchlo zvykli na to, že sú to ich „vlastné“ peniaze, prečo by mali dávať z „vlastných“ peňazí nejakým cirkevníkom a súkromníkom? A tak celé roky mestá dostávali 100% a dávali 88%. A nešlo pri tom o fazuľky, v Banskej Bystrici ten rozdiel tvoril niekoľko sto tisíc eur ročne. Tak si to od roku 2004 zrátajte… Celé roky na výhrady a námietky o diskriminácii mesto opakovalo: zákon nám to umožňuje, konáme v súlade zo zákonom. Lenže karma je zdarma, ako sa hovorí: ten istý zákon im teraz pripomenul – keď ste tie peniaze dostávate od štátu na deti, tak ich na tie deti aj míňajte!

Táto zmena zákona má niekoľko viditeľných a niekoľko skrytých dôsledkov. Tým viditeľným je odstránenie zjavnej diskriminácie, keď sa vytvárali dve kategórie detí.

Iným, nie celkom viditeľným dôsledkom je odrývanie motivácií a priorít našej radnice. Len sa nad tým zamyslite: primátorovi sa asi veľmi nepáči, že musí okresať rozpočet Mestského úradu v kategórii administratíva o 113 tisíc eur a dať ich deťom. Mňa zas teší, zrejme na rozdiel od pána primátora, že 14 tisíc eur z rozpočtu sa použije na deti a nie na predvolebnú kampaň, v rozpočte pekne nazvanú ako „propagácia a prezentácia mesta“.

Ďalším dôsledkom zmeny zákona, ktorý si tiež málokto všimol, je navýšenie finančných prostriedkov pre všetky školy, aj tie, ktoré zriaďuje mesto. Napríklad príspevok mesta na jedno dieťa v MŠ je v roku 2022 o 5,5% vyšší ako v roku 2021, pri ŠKD je to o 11,5% viac a pri školských jedálňach dokonca o 28% viac. Prečo je to tak? Lebo zákon teraz hovorí, že súkromným školám musí dať mesto presne toľko, ako štát mestu pošle. Zákon však ani po zmene nezasahuje do kompetencie mesta, určiť veľkosť príspevku pre „svoje“ školy. Hm, a viete si predstaviť čo by sa stalo, keby mesto dalo na jedného stravníka v súkromnej školskej jedálni 177 eur a na jedného stravníka v mestskej školskej jedálni 138 eur?  Nepredstaviteľné, však? A preto to museli dorovnať aj „svojim“ na úroveň súkromných. Ale pozor, to neznamená, že musia niekomu zobrať. Nemusia, oni tých 177 eur na každého stravníka dostali od štátu, len časť z toho používali na iné účely.  A to je ďalší z dôsledkov zmeny zákona – odhalenie, že mesto doteraz ani „svojim“ deťom nedávalo toľko, koľko dostávalo od štátu.

Kedy tak vedenie mesta chcelo urobiť, mohli to urobiť už v decembri pri prijímaní rozpočtu. Ale zjavne má vedenie mesta vo volebnom roku iné priority ako deti. Na mimoriadnom zastupiteľstve sa rokovalo  o VZN o príspevkoch pre školy a školské  zariadenia  v pôsobnosti mesta. O súkromných školách už vo VZN nie je ani zmienka, tie sa financujú v režime zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo zákona. V dôvodovej správe k VZN je veta: „uvedený materiál má dopad na rozpočet mesta“. Ale už sa nikde nedočítate aký? Ani to pri rozprave k VZN nezaujímalo žiadneho poslanca. Jasné, že to má dopad na rozpočet, veď mesto zvyšuje príspevok na vlastné školské jedálne o 28%. Lenže vedenie mesta to zjavne nemalo v pláne. Kedy to chceli urobiť, tak by to urobili  pred mesiacom pri prijímaní rozpočtu. Našťastie (ako pre koho) tu máme tie súkromné školy, veď to vlastne kvôli nim sme zvýšili príspevky pre všetky deti a všetky školské zariadenia.

Záver: porazené politické záujmy, víťazi sú deti. Ja som spokojný.

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen komisie MsZ pre vzdalávanie so záujmom o veci verejné