Ubehlo niekoľko týždňov od toho, ako ZAaRES osadil do parčíkov v meste tabuľu oznamujúcu zákaz vstupu so psom. K tomuto zákazu som dostal veľa podnetov. Na úvod hneď teda uvediem, že som zástanca pokutovania nezodpovedných majiteľov psov, ale nezakazujme pohyb a neobmedzujme ľudí v našom meste.

Je skutočné riešenie niečo zakázať? Spočíva riešenie problému niekoľkých nezodpovedných občanov, ktorí nerešpektujú pravidlá v tom, že niečo samospráva zakáže? Ja hovorím, že nie! Práve naopak.  Mesto má podľa mňa vytvárať podmienky pre jeho obyvateľov a poskytovať im služby za dane, ktoré platia. Zakázať venčiť psa niekde, a teda presunúť problém o ulicu ďalej, kde zákaz nie je, je riešenie, ktoré si samospráva nesmie dovoliť. Na ulici, kde je to povolené predsa tiež žijú obyvatelia mesta, a tým to vadiť nebude? Všeobecne akceptovať zákazy môže viesť k tomu, že dnes dovolíme zakázať pohyb psov, zajtra možno cyklistov, bežcov, detí, atď., lebo v každej tejto skupinke sa nájdu aj nezodpovední a nerešpektujúci občania, ktorých je nutné prevychovať napr. pokutovaním, kým nepochopia, že cesta k spolunažívaniu v meste je v spoločnom akceptovaní sa navzájom.

Výber na dani za psa v Banskej Bystrici je cez 100 tisíc eur ročne. Majiteľ psa dostane za to vrecká  na exkrementy, ktoré si môže prevziať na MsÚ. To je všetko. Tu sa služba končí. Kedysi v roku 2007 som navrhoval budovanie venčovísk pre psíkov vo forme uzavretých a oplotených areálov. Urobilo sa jedno v Sásovej a druhé v Podlaviciach. Ich údržba viazne, nemajú pána a opravy a kosenie je nedostatočné. Škoda, je to zase raz premárnená šanca byť na úrovni moderných miest, kde to v pohode funguje a spolunažívanie obyvateľov a zvierat, ktoré sú dnes už často doslova členmi rodín, je zabezpečené.

Ak teda Mesto Banská Bystrica zakazuje cez ZAaRES pohyb psov na plochách, ktoré má tento podnik obhospodarovať, tak zrušme dane za psov v meste, ktoré sú v porovnaní s okolitými obcami a mestami enormné  a dajme ich z desiatok eur na úroveň nákladu spojeného s nákupom vreciek pre majiteľov, čiže povedzme 5 eur aj s rezervou. Paradoxné je, že tam, kde má byť zákaz skutočne extrémne striktný, ako sú napríklad detské ihriská, to nie je v meste samozrejmosťou, ani v tejto dobe.

Zhrňme si na záver, čo je bežné v mestách, kde sa vychádza v ústrety obyvateľom čo najviac. Za dane sú bežne vybudované ohradené venčoviská, osadené koše na odpadky, ktoré napomáhajú udržiavať poriadok, osadené bývajú stojany s vreckami na exkrementy a psíčkari nemusia chodiť na MsÚ každý rok prevziať si 400 vreciek.  Bežné sú aj striktné sankcie a pokutovanie nezodpovedných majiteľov psov a kontrola známok, a hlavne parky sú upratané, pokosené a udržiavané. Keď sa pozriem na parky v meste, kde roky nikto nepohne s kameňmi, ktoré tam niekto nahádzal, alebo kosba prebieha bez toho, aby niekto odpratal staré hliníkove profily, fľaše, tak je to na zamyslenie či ideme zakazovať, alebo radšej hľadať cesty bližšie k ľuďom a hlavne prestať rozhodnutiami rozdeľovať spoločnosť. Ak teda Mesto tabule ZAaRESu povolilo osadiť a zostanú v platnosti, ja navrhnem ako poslanec za klub Srdcom Bystričania zrušiť dane za psa v našom meste, ktoré sú vo výške viac ako 100 tisíc eur! Výpadok nech sa hľadá v ponížení rozpočtu ZAaRESu, ktorý nezabezpečuje služby na adekvátnej úrovni.

Autor blogu:

Martin Turčan

Základom dobrej komunálnej politiky je byť informovaný o problémoch obyvateľov a obyvatelia informovaní o práci poslanca a vedenia mesta. Preto som sa rozhodol využiť okrem iných aj možnosť písať blogy a prenášať tak informácie k občanom... :-)