Vážený pán Kašper,

váhal som, či Vám napíšem alebo nie ohľadom Vášho vystúpenia na mestskom zastupiteľstve v utorok 21.3.2017 týkajúceho sa predaja budovy MBB, a.s.  na Timravy 12 v Banskej Bystrici.

Mrzí ma, že ste nás ako firmu zatiahli do Vašich súbojov o pozíciu župana. Nechcem nikoho obraňovať, ani chváliť, ale celý postup predaja sa stal tak ako bol prezentovaný na MsZ zo strany vedenia MBB. My sme sa o tejto budove dozvedeli v januári 2017 po tom ako prebehli 2 neúspešné kolá obchodnej verejnej súťaže (OVS), v ktorej sa nikto neprihlásil a nikto neprejavil záujem o kúpu. Ak by sme vedeli o tejto budove skôr, ponúkli by sme v OVS rovnakú sumu za akú sme ju kúpili teraz. Vy ako poslanec MsZ a bývalý člen Dozornej rady MBB ste predsa museli vedieť o tých uskutočnených OVS, v ktorých nikto neprejavil záujem. Ak ste o tom nevedeli, tak zjavne sa nezaujímate ako poslanec o chod mesta. Podľa informácii z MBB sa počas tohto a minulého roka zaujímalo o predaj mnoho realitných kancelárii, ale žiadna z nich neponúkla takú vysokú sumu za kúpu budovy ako naša spoločnosť. Všetky ponuky realitných kancelárií boli výrazne nižšie ako naša ponuka. Ak by sme tú budovu nekúpili my, kúpil by ju hocikto iný, ale za nižšiu cenu. Preto Vaše „veľkolepé“ vystúpenie na MsZ, keď ste povedali „kebyže viete kto tú budovu kúpil“ považujem za absolútne nekorektné a nedôstojné vzhľadom na Vaše postavenie.

Stále mám v čerstvej pamäti Vašu snahu v rokoch 2013 a 2014, aby prenájom stĺpov verejného osvetlenia pre prevádzku Mestského informačného systému sa neuskutočnil formou obchodnej verejnej súťaže, ale na priamo, a to priamym prenájmom bez súťaže pôvodnému prevádzkovateľovi. Práve som si pozrel videá zo zasadnutí MsZ v zime 2014. Ak ste zabudli, tak Vám pripomeniem, že ste verejne presadzovali a predniesli návrh, aby na prenájom verejného osvetlenia mesto nevyhlasovalo súťaž, ale aby mesto uzatvorilo zmluvu na priamo bez súťaže s pôvodným prevádzkovateľom. Vy ste tento návrh predniesli a rovnako ste aj za neho hlasovali. Našťastie, primátor vtedy toto uznesenie nepodpísal z dôvodu, že ide o protizákonné uznesenie. Uvedomujete si, že ste predniesli návrh uznesenia, ktorý bol protizákonný a rovnako ste za to hlasovali? Uvedomujete si akú škodu, ste mohli mestu spôsobiť? Nakoniec mesto vyhlásilo OVS, ktorej sme sa stali víťazom, pretože sme ponúkli mestu nájom viac ako 100 000 EUR/ ročne. Vy ste VEREJNE pred kamerami na MsZ presadzovali, aby mesto uzatvorilo zmluvu priamym nájmom bez súťaže za 44 000 EUR/ ročne, čím ste mohli mestu spôsobiť škodu až 280 000 EUR za 5 rokov. Uvedomujete si túto vážnu vec? Uvažujeme o platených článkoch k tejto vážnej téme, o zverejnení tohto videa na facebooku a na ďalších portáloch.

Vždy som mal s Vami korektné vzťahy a vždy som si vážil Vašu prácu ako poslanca MsZ vo Vašom volebnom obvode. A to napriek tomu, že ste VEREJNE v MsZ presadzovali konkurenčnú firmu a chceli jej odhlasovať priamy nájom bez súťaže a spôsobiť mestu obrovskú finančnú škodu.

Avšak Vaše kroky za posledné dni nás tiež nenechajú ľahostajnými. V prípade, ak nás naďalej budete vťahovať do Vašich súbojov, budeme nútení zvážiť aj právne kroky.

Ďakujem, že ste si to prečítali a zároveň očakávam Vaše vyjadrenie aj k Vašim snahám obchádzať verejnú súťaž pri prenájme stĺpov.

S pozdravom

Ing. Peter Vozár

konateľ spoločnosti VEGO MARKETING s.r.o.

Autor blogu:

Peter Vozár

Celý svoj život som strávil v Banskej Bystrici. Študoval som na Gymnáziu J.G. Tajovského. Vyštudoval som regionálny rozvoj a verejnú správu na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. Som konateľom spoločnosti VEGO MARKETING s.r.o. Sme reklamná agentúra. Pomáhame nielen veľkým, ale aj malým firmám, aby mali viac svojich zákazníkov a aby boli viac viditeľní. Pomáhame mnohým mestám na Slovensku pri prevádzke reklamného a informačného systému. Sme silným partnerom a zabezpečujeme stabilný príjem do rozpočtu mesta.