Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 21. marca 2017 zazneli vážne obvinenia zo strany poslanca Igora Kašpera na adresu 100 percentnej mestskej spoločnosti MBB, a.s.

Ako primátor mesta Banská Bystrica som dňa 27. marca 2017 požiadal generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti MBB, a. s. Ing. Dušana Argaláša, aby neodkladne zvolal  mimoriadne zasadnutie Dozornej rady spoločnosti MBB, a.s. a podal vysvetlenie týkajúce odpredaja nehnuteľnosti na ulici Timravy 12, niekdajšieho sídla Bytového podniku mesta, a výhrad, ktoré odzneli na marcovom zasadnutí  zo strany pána poslanca, ako aj ďalších predajov nehnuteľností od nástupu nového vedenia.

O výsledkoch budeme informovať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva ako aj obyvateľov Banskej Bystrice prostredníctvom Radničných novín. Pre vedenie mesta považujem uvedenú kauzu za uzavretú a akékoľvek verejné diskusie na túto tému pokladám za účelové s cieľom prezentácie pána poslanca ako kandidáta na župana.

Zároveň chcem požiadať všetkých poslancov MsZ, aby z Veľkej siene Mestského úradu nerobili nedôstojnú arénu svojej predvolebnej kampane v nastávajúcich voľbách. Venujeme sa budúcnosti a rozvoju mesta, preto nemienim strácať čas riešením vzťahov z minulosti, ktoré sa zrazu stávajú pre ľudí témou. V prípade, že disponujú informáciami, ktoré zakladajú dôvodné podozrenia zo spáchania trestného činu, nech ich poskytnú orgánom činným v trestnom konaní.

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.