Pred 9 rokmi VUC Banská Bystrica investovala 8,5 mil. SK,  v projekte investície do infraštruktúry cestovného ruchu,  zo štrukturálnych fondov. Bol tú úspešný ťah, lebo nárazovo sa podarilo vo veľmi krátkom čase označiť 138 atraktivít v kraji ( turistické a kultúrne ciele v starej terminológii). Išlo o osadenie 540 dopravných značiek ( IS 24 a IS 11)- tzv. Hnedé tabule. Hnedé tabule sú informatívne dopravné značky,  ktoré zlepšujú dostupnosť atraktivít a informujú návštevníkov nášho kraja o významných hodnotách a magických miestach pre formovanie dobrých zážitkov. Patrí k absolútnej samozrejmosti práce VUC, aby vytvárala takéto, nazval by som to triviálne podmienky pre celé prostredie cestovného ruchu v kraji, to je úloha VUC. Ak sa toto nedeje, tak sa nesmieme čudovať, že VUC je zaznávaná a ľudia nechápu prečo by mali VUC akceptovať, a majú pravdu.

Na cestách po našom kraji vnímam podľa stavu  poškodenia hnedých dopravných značiek slabšiu starostlivosť kraja o túto základnú vybavenosť v turizme. To nehovorím o tom, že nič nové nám tu v značkách nepribudlo za posledných 8 rokov, skôr ubudlo. Tento stav sa zhoršuje aj napriek tomu, že dopravné značky sú poistené ( alebo ich zabudli poistiť ? ) a majú svoje stabilné pasporty v evidencii majetku kraja, stačí len stav značiek sledovať a vyhodnocovať,  a v prípade poškodenia uplatniť si poistku.

Vrcholom starostlivosti Kotlebovej administratívy, najmä pod heslom „ ZA NÁROD“ je značka IS 11  – návesť k atraktivite pred Žiarom nad Hronom – viď aktuálne foto k téme. Pred touto dopravnou značnou vyrástol krásny ker (kermideretvár), cez ktorý nespoznáte, čo sa nám snaží táto zväčšená dopravná značka oznámiť, o akej atraktivite informovať.

Určite turisti bez tejto  značky zablúdia resp. netrafia do cieľa, a mincovňa Kremnica príde o návštevníkov. „ ZA NÁROD“ je najmä jedna z najsilnejších atraktivít v tomto kraji, ktorá funguje nepretržite od doby, keď kráľ Karol Robert z Anžu (Anjou)  v roku 1328 udelil  privilégia  kráľovského mesta Kremnici. V tomto roku si o chvíľu 17.11. 2017 pripomenieme 689 výročie existencie tejto atraktivity a významného podniku v dejinách Slovenska.

No  nechcem sa zbytočne rozpisovať, preto to skrátim.

V tomto jednom zábere ( značka a ker ), je vyjadrený celý vzťah VÚC za posledné obdobie ( cca 6 rokov ), keďže predpokladám, že ker tam rástol ešte za župana Maňku a ker  zmohutnel za župana Kotlebu – dobrí záhradníci, obaja. Ide o jednoznačnú výpoveď krajskej administratívy v podpore cestovného ruchu. Toto je aj vizitka poslancov kraja , najmä tých čo sedia v komisii cestovného ruchu, predseda komisie pán Gogola a člen komisie pán Motyčka,  ktorý tak rád píše o zamestnanosti v cestovnom ruchu a ďalších, ale najmä toho čo volil región Žiar nad Hronom.

Nuž, čo dodať,  ja Vám gratulujem páni k Vašej práci pre cestovný ruch pre tento kraj. A hlavne „ZA NÁROD“………

Autor blogu:

Peter Sárinec

Peter Sárinec, s rodinou žijem v Banskej Bystrici. Niekoľko rokov býval na Donovaloch a v Starých Horách. Starohorská dolina je pre mňa podnecujúcim prostredím pre množstvo mojich aktivít. Viac ako 40 rokov pôsobím v oblasti cestovného ruchu. Vyštudoval som Fakultu služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Profesne sa špecializujem sa najmä na využívanie možností v regiónoch a formulovanie produktov cestovného ruchu – mám vlastnú metodiku auditu a čítania regiónu pre potreby turizmu. Získal som ocenenie za inovácie v turizme v roku 2015. Celý život sa zaoberám regionálnym rozvojom a cestovným ruchom aj ako lektor. Najnovšie som členom komisie pre dopravu a cestovný ruch pri hospodárskom výbore NRSR. Mám záujem preraziť mlčanie a pomôcť zastaviť úpadok cestovného ruchu na Slovensku. Cestovný ruch, je z ekonomického hľadiska obor ale z politického hľadiska trpaslík.