Čo sa dialo 8.3. tohto roku na Prvom diskusnom fóre participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu.

HLASOVANIE PRVÉ

O pozastavení činnosti participatívneho rozpočtu na jeden rok. Dôvod? Čas na premýšľanie o kvalitnom štatúte.

Lepšie je urobiť si sériu stretnutí a debát a nezastaviť získavanie skúseností s tak „živým“ projektom, ako je participatívny rozpočet. Ale aj takéto čudné radikálne nápady pomôžu k premýšľaniu. Všetci boli proti. 👍

 

HLASOVANIE DRUHÉ

O určení počtu tém. Viacej, jedna, alebo bez tém? Rozprávalo sa aj o zladení tém so súčasnou stratégiou mesta. Akoby štyri 10-tisícové projekty mali mať dopad na smerovanie mesta. Škoda.

Participatívny rozpočet by nemal byť nielen o rozvojových projektoch, ale ani o projektoch ako takých. Mal by sa prioritne využívať na rozvíjanie záujmu o mestské a spoločné riešenia a zapájanie obyvateľov do verejného života. TO BY UŽ MALO DOPAD AJ NA ROZVOJ MESTA. Skoro všetci hlasovali za zrušenie tém, 👍 ktoré by inak mali slúžiť len na podporu fantázie a určite by nemali limitovať.

 

HLASOVANIE TRETIE

O výške maximálneho príspevku na jeden projekt. Opäť sa odhlasoval pôvodný 10-tisícový príspevok. Obrovská škoda. 👎👎👎
V tomto Banská Bystrica vyčnieva nad ostatné mestá, ktoré najčastejšie preferujú 5-tisícové sumy. Presadí sa tak viacej projektov a často aj hodne viacej, pretože celková suma do participatívneho rozpočtu býva vyššia. V Banskej Bystrici zanedbávame rozvíjanie občianstva a súdržného verejného života.

Organizovať viacero menších projektov by bolo náročnejšie pre mestský úrad a nevýhodné pre reprezentáciu sa často už dávno zaktivizovaných predkladateľov s ich zmobilizovanou hlasovacou základňou. Menšie komunity a noví predkladatelia temer nemajú šancu presadiť sa.

 

Napriek tomu pokračujeme ďalej a verím, že dopredu, vďaka posilneným možnostiam na komunikáciu. Škoda, že nepomáhajú aj bývalí fanúšikovia.

Autor blogu:

Marta Medzihradská

Občianska aktivistka, blogerka