Na včerajšom zasadnutí Komisie pre modernú samosprávu sa dlho diskutovalo o zverejňovaní nahrávok zo zasadnutí. Nakoniec padla zhoda požiadať mestský úrad o právnu expertízu. Avšak existujú fakty, ktoré nemôžu byť ignorované.

Všetci členovia majú mandát voličov.

Všetci členovia komisií sú volení. Poslanci priamo a neposlanci nepriamo na MsZ. Na zasadaniach komisií často referujú aj pracovníci mestského úradu, ktorí sú vyslaní zodpovednou osobou, teda priamo voleným primátorom.

Všetkým odovzdáva verejnosť mandát konať v jej záujme a preto má právo všetkých jednotlivo kontrolovať. Komisia nie je zložená z nezávislých poradných odborníkov, ale z odborníkov s mandátom voličov.

Nič na tom nezmení ani to, že podľa poriadku komisia nie je rozhodovacím orgánom. Pretože okrem toho, že je poradným orgánom, má tiež právo iniciovať a kontrolovať. Reálne však má silný vplyv aj na rozhodovanie zastupiteľstva. Dokonca im je zverené rozhodovanie o tzv. dotáciách komisií.

Nevieme ako jednotliví členovia hlasujú.

K vyriešeniu otázky zverejňovania nahrávok by mala predchádzať úprava zápisnice, v ktorej bude uvedené kto ako hlasoval. Následne je už len krôčik k odhlasovaniu zverejňovania nahrávok, pretože členovia si nebudú môcť navzájom kryť chrbát a vystupovať ako jedna komisia, ale budú musieť prijať osobnú zodpovednosť.

Členovia komisie odsunuli stranou otázku či chcú zverejniť svoje názory a názory svojich kolegov a pomôcť tak pri tvorbe udržateľnej mestskej komunity a rozvoju mesta. Prednosť dali zisťovaniu čo musia, nemusia a môžu, aj keď vieme, že aj GDPR je na Slovensku prísnejší ako v iných európskych krajinách.

Snáď aj spolu s verejnosťou iba potrebujú čas na premyslenie.

Autor blogu:

Marta Medzihradská