Pred vyše rokom a pol, po búrlivom období a odstúpení Koordinačnej rady PR BB, prevzal organizáciu participatívneho rozpočtu mestský úrad. Nová KooR už prestala plniť svoje funkcie a zostala v jeho ústraní. V roku 2020 bolo vytvorené pracovné miesto koordinátora pre participáciu, neskôr bolo zrušené a opäť vytvorené od začiatku roku 2021.

Stále je otázkou, ako MsÚ zmení participatívny rozpočet, nakoľko pripustí verejnosť do jeho kontroly a akým cieľom bude slúžiť. Bude viacej aktivizovať verejnosť alebo naďalej poslúži najmä zviditeľňovaniu sa víťazov a malému počtu zmobilizovaných hlasujúcich?

Realizácia posledného ročníka priniesla nádej, ktorú ale zároveň poprela kontroverznými chybami v tom najhlavnejšom, v oslovení verejnosti.

Plusy a mínusy posledného ročníka

Veľkým krokom vpred bola možnosť komentovať súťažiace projekty na fb stránke PR BB. Škoda, že na túto možnosť KooR neupozornila a nevyzývala ľudí. Záujemcovia ju museli objaviť sami.

Medzi plusy určite patrí online predstavenie projektov v rámci Druhého fóra PR a možnosť klásť otázky. Škoda, že sa verejnosť o ňom dozvedela len v deň jeho konania. Podobne aj projekty boli zverejnené len v deň konania a teda nebol časový priestor na ich preštudovanie a pripravenie si otázok. Je tu otázka prečo.

KooR a MsÚ mali presne mesiac a pol na kontrolu a vloženie už upravených projektov na ich webové stránky. Odpočítať si treba len jeden týždeň, kedy predkladatelia reagovali na pripomienky MsÚ a KooR.

Väčší priestor na predstavenie projektu v Radničných novinách je plusom, ktorý určite poteší.

Koordinačná rada ako výzva

Nevyriešeným otáznikom je aj nezávislosť Koordinačnej rady, ktorej sa naďalej priznáva právomoc rozhodovať o vyraďovaní projektov ale mala by tiež plniť kontrolné úlohy napríklad pri sčítavaní hlasov a podobne.

Možno by stačilo, aby sa o členstvo zaujímali členovia predchádzajúcej KooR, alebo ľudia, ktorí majú záujem nielen na „zachraňovaní existencie PR BB“, ale aj na skutočnej účasti na činnosti, rozhodovaní a kontrole.

Očakávam, že MsÚ nepodporí vytvorenie aktívnej KooR, ale možno ani nezablokuje. A pretože kandidáti na členstvo KooR odhlasujú zvyčajne navzájom sami seba, odporúčam hlasovať (kombinovať hlasovanie) v online priestore. Ale samozrejme postačí aj účasť na DF a záujem o členstvo.

Politika, pandémia a záver

Tohto roku boli priznané dva projekty ako vyradené. Obe si MsÚ prisvojil a bude ich realizovať mimo PR. Škoda, že verejnosť bola upozorňovaná len na jeden z nich. Ten druhý tak napriek úsiliu predkladateľa zostane skôr iba mestský. Rada by som opäť pripomenula politiku, ale zrejme by ma napadli jedni aj druhí. Ktovie prečo.

V každom prípade tento rok bol úspešnejší ako predchádzajúci. Pomohla mu aj pandémia, ktorá ho preniesla do online priestoru, v ktorom mohol rýchlejšie prenikať medzi ľudí. Stále však chýba online hlasovanie a zotrvanie v online priestore v nasledujúcich rokoch je tiež otázne.

Treba priznať nízky počet hlasujúcich, ktorý mohol byť spôsobený pandémiou, ale aj ignorovaním mestom organizovaného PR časťou pôvodných fanúšikov.

Ak má MsÚ skutočný záujem zlepšiť svoje vzťahy s Banskobystričanmi, mal by sa vyhnúť podobným obštrukciám, ktoré neumožňujú zvýšiť počet participantov. V tom istom záujme by mal podporiť vytvorenie nezávislej KooR.

Prajem všetkým priaznivcom PR šťastný a úspešný rok 2021.

Ilustrácia – olejomaľba, Ľubica Lintnerová

Autor blogu:

Marta Medzihradská