Mám na kauzu prevádzky hokejového štadióna svoj názor. Rovnako ako väčšina ľudí v meste. No nebudem ho teraz zdieľať. Len som chcel pritiahnuť vašu pozornosť. A možno to v konečnom dôsledku bude aj o tom hokeji, dotáciách, správe vecí verejných…

Je pár mesiacov po voľbách, poslanci sú usadení na svojich stoličkách, je ideálny čas na zmenu volebných pravidiel. Pár faktov na úvod: Viete koľko hlasov vo voľbách získal najúspešnejší kandidát? 2239. Samozrejme ak úspech meriame počtom získaných hlasov. No kto sa už dnes na to pozerá? Úspešný je každý, kto sa do zastupiteľstva dostal. A sú tam aj takí, ktorí získali menej ako 1 000 hlasov. Najmenší počet hlasov, ktorý stačil na postup do zastupiteľstva bol 502. Na druhej strane tu máme celkom veľký počet neúspešných kandidátov, ktorí získali viac ako 1 000 hlasov a sú len náhradníci. Náhradník s najväčším počtom hlasov ich má 1 300. Poviete si, ako je možné, že ten čo získal 502 hlasov je poslanec a ten čo získal 1 300 hlasov je len náhradník. Je to vďaka tomu, že Banská Bystrica je rozdelená na sedem volebných obvodov s rozdielnym počtom obyvateľov. V jednom volebnom obvode je viac ako 20 000 obyvateľov a v inom ich je len okolo 5 000. Áno, je pravda, že tieto obvody majú aj iný počet mandátov, teda zvolených poslancov, no napriek tomu to vo výsledku spôsobí uvedený nepomer – 502 vs 1 300. V žiadnom prípade týmto nechcem nič naznačovať o legitimite zvolených poslancov.

Hovorím len, že takto nastavené volebné pravidlá nie sú fér. Voľby majú byť rovné. Každý má jeden hlas. A jeho hlas má mať rovnakú váhu. No hlas pre poslanca X, ktorý získal 502 hlasov mal inú váhu ako hlas pre poslanca Y, ktorý získal 1 300 hlasov.

Riešenie?  Banská Bystrica ako jeden volebný obvod. A každý hlas bude mať rovnakú váhu.

A viete čo je ďalší podporný argument, aby bola celá Banská Bystrica jeden volebný obvod? Pôsobnosť zvolených poslancov. Ich pôsobnosť, teda dosah ich rozhodnutí (hlasovaní) je rovnaká pre celú Banskú Bystricu. Bez ohľadu na to, v ktorom volebnom obvode boli zvolení.  Poslanec zvolený za Sásovú rozhoduje o výške poplatku za komunálny odpad pre všetkých obyvateľov, aj tých na Fončorde. Poslanec zvolený za Fončordu rozhoduje o tom, či sa bude stavať parkovací dom na Sásovej. Poslanec zvolený za Radvaň rozhoduje o výške cestovného za MHD na celom území mesta. A áno, všetci poslanci, nech sú zvolení za akýkoľvek obvod, rozhodnú aj o výške dotácie pre tých hokejistov, futbalistov, tenistov…

Niekto si môže povedať: to ale potom budem voliť 31 poslancov? Veď ich všetkých ani nepoznám, bývam v Kremničke a do Sásovej sa dostanem tak možno dva krát do roka. No, a vedeli ste, že už pri súčasných pravidlách môže kandidát kandidovať v ktoromkoľvek volebnom obvode, bez ohľadu na miesto svojho bydliska (stačí, keď je Bystričan)? Boli by ste prekvapení, koľkí poslanci nebývajú vo volebnom obvode, v ktorom boli zvolení. Nemám presné dáta, ale je ich viac. Tak napravme aj túto asymetriu: keď môže kandidát kandidovať kdekoľvek v Banskej Bystrici, mal by mať aj volič možnosť voliť kohokoľvek z Banskej Bystrice. A navyše je tu príležitosť pri zmene volebných pravidiel znížiť počet poslancov. Teraz ich je 31, nestačilo by 21?

Tak ako všetko ostatné aj zmena volebných pravidiel je vec perspektívy. Inak sa na to budú pozerať poslanci, ktorí budú mať pocit ohrozenia a inak sa na to pozerajú voliči, ktorí chcú spravodlivé a rovné voľby. Zatiaľ o tých volebných pravidlách rozhodujú poslanci.

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen komisie MsZ pre vzdalávanie so záujmom o veci verejné