Nedávno som v mestských facebookových skupinách zverejnila fotografie koryta, brehov a blízkeho okolia rieky Tajovka na ulici THK. Ukázali na šokujúce zanedbávanie starostlivosti o prírodné prostredie v tesnej blízkosti sídliskových bytových domov.

Dnes, po dvoch mesiacoch, už vidno zmeny aj napriek tomu, že sa v odpovedi na moje infožiadosti dištancoval od zodpovednosti aj MsÚ BB aj Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.

Z odpovede MsÚ Banská Bystrica.

Mesto BB dôvodilo tým, že aj keď je vlastníkom veľkej časti spomínaných pozemkov, nie je ich správcom. (Správcovstvo priznáva len na území, ktoré je mimo 5 metrov širokého pásu pozdĺž toku rieky.)

Správcom je SVP š.p., ktorý nikdy neoslovil MsÚ z dôvodu neplnenia si svojich povinností. A preto MsÚ ani nedisponuje žiadnymi plánmi na vyčistenie brehov a blízkeho okolia.

Zároveň ale uvádza, že napriek týmto skutočnostiam sa mestský úrad stará aj o tieto pozemky.

Z odpovede Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.

SVP, š.p. vysvetľuje, že je správcom iba vodného toku a nie pozemkov pod vodným tokom a v jeho okolí. A že nie správca, ale vlastník je povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky toku vody a aby bol umožnený prístupu k vodnému toku.

Zároveň uvádza, že pripravuje úpravu, ale až keď skončí vegetačné obdobie. V jarnom a letnom období priznáva možnú spoluprácu so ZAaRES, ale len na odstránení nebezpečných konárov vo výškach za pomoci vysokozdvižnej plošiny.

Poďme ďalej.

Pôvodne som nikoho nechcela zaťažovať týmito nudnými reakciami, ktoré je aj dosť náročné rozlúštiť. Po verejnej kritike sa nápravy dejú aj bez nájdenia toho, kto je zodpovedný. V tomto prípade aj napriek vegetačnému obdobiu, aj napriek nekompetentnosti kompetentných. Nakoniec mnohé tie dreviny a drevá nemali svoje vegetačné obdobie už pár rokov.

Ale poďme ďalej. Na druhej strane riečky je stará skládka, pravdepodobne stavebného materiálu pokrytá možno aj zeminou a suchým porastom, chýbajúci poklop do šachty!, … ale aj nevkusný betónový plot, ktorý oddeľuje mestský pozemok od pozemku patriaceho UMB. Momentálne sa za ním upravuje ihrisko a účastníci EYOF BB 2022 budú zrejme ubytovaní v blízkych internátoch s výhľadom na múr. Nemal by to byť hlavný dôvod na jeho výmenu za vkusný plot, ale mohol by pomôcť.

V blízkosti potoka je aj stará riečna stavba, ktorá by pri troche fantázie mohla byť miestnou atrakciou. Nehovoriac o možnosti prísť sa do potoka osviežiť v letných horúčavách. Predstavujete si aj vy?

 

Autor blogu:

Marta Medzihradská