Jedným z najväčších problémov mestských poslancov je nedostatok odbornej podpory. Nedá sa odvážnejšie zasahovať do správy mesta, ak si neviete predstaviť možné limity a rôzne nástrahy z odborného hľadiska.

Aj poslanecký dozor v mestských spoločnostiach môže byť pre poslancov príliš veľký záväzok. Nápad využiť odborníkov, ktorým poslanci dôverujú a ktorí sú ochotní prijať členstvo v dozorných radách prišiel z poslaneckých klubov Banskobystrická alternatíva (4 členovia), Bystrica má na viac (3) a Poslanci bez klubovej príslušnosti (3).

Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva požiadali svojich kolegov o možnosť zrieknuť sa svojho členstva a súčasne navrhli mená troch odborníkov, ktorí sú ochotní prijať takúto verejnú službu. Nespochybnili tým členstvo ostatných poslancov v týchto radách, avšak pre svoju výmenu potrebovali ich súhlas. (Poslanecké kluby: TU)

 

Legislatíva umožňuje a prax potvrdzuje

Poslankyňa Javorčíková upozornila, že novela zákona umožňuje nominovanie neposlancov do dozorných rád a pripomenula požiadavku sprostredkovať občiansku kontrolu spravovania mesta.

Poslanec Dávid Kapusta upozornil na takúto prax vo verejných spoločnostiach v Nemecku, ako aj na súkromnú prax, kde v dozorných radách v akciových spoločností sú aj zástupcovia zamestnancov, alebo bližší či vzdialenejší stakeholderi.

Ďalej doplnil: „Vnímanie korporátneho riadenia, toho systému kontroly môže mať množstvo podôb a náš zákon otvára takúto možnosť. Takže ja v tom nevidím principiálny problém.

Aj miestna demokracia môže fungovať rôznymi spôsobmi. Nie je to len zastupiteľská demokracia skrz zástupcov, ľudia sa môžu zapájať aj inými spôsobmi do fungovania mesta a jedným zo spôsobov je aj dozorná rada. Nevidím žiaden principiálny problém, pretože ten zákon aj zákonodarca, keď tvoril legislatívu, s takouto možnosťou rátal. Preto s kľudným svedomím každý môže podporiť aj neposlanca.“

 

Som poslanec a kto je viac?

Poslanci však túto žiadosť neodobrili. Vnímam to ako hazard s odborníkmi, ochotnými samospráve pomáhať. Samosprávy si vo svojich spoločnostiach nemôžu dovoliť zaplatiť odborníkov tak, ako súkromná sféra, prečo teda poslanci zamietli takúto možnosť spolupráce s odborníkmi?

Zamietli tým aj kontrolu mestských spoločností predstaviteľmi verejnosti, pričom nedávne skúsenosti so spoločnosťou MBB by sa mali odraziť v nejakých systémovejších zmenách.

Odpovede a celú rozpravu si môžete vypočuť od času 5:18 do 5:51.: MSZ BANSKÁ BYSTRICA, 7.2.2023 – YouTube

PROTI hlasovalo 13 poslancov, ZDRŽALI sa 3, ZA boli 6-ti a NEPRÍTOMNÍ boli 9-ti poslanci.

Autor blogu:

Marta Medzihradská