So znepokojením sme si prečítali článok primátora Jána Noska z minulého týždňa, ktorého snahou bolo vysvetliť prečo doposiaľ nedošlo k revitalizácii mestského parku a hodiť vinu na nevinného. Tiaž viny prisúdil iniciatíve vybraných aktívnych obyvateľov Banskej Bystrice. Neštítil sa moralizovať a nepriamo posudzovať neziskové organizácie podľa toho, či slúžia záujmom vedeniu mesta alebo sú otravné a brzdiace rozvoj mesta. Primátor príspevok ukončil osobným útokom na Beatu Hirt, riaditeľku Komunitnej nadácie Zdravé mesto a našu niekdajšiu poslaneckú kolegyňu. Spochybnil jej úmysly, ba ešte aj konšpiroval (resp. zakonšpiroval) o politickom pozadí.

Sme presvedčení, že aktívni a angažovaní obyvatelia sú dôležitou živototvornou silou, ktorá má potenciál meniť naše mesto k lepšiemu a napĺňať zmysel lokálnej demokracie a participácie. Jedným zo spôsobov je aj spätná väzba a sledovanie zákonnosti konania mesta. Beáta a viacerí aktívni obyvatelia upozornili prokuratúru na nezákonnosť postupu stavebného úradu a uviedli niekoľko argumentov prečo majú za to, že stavebný úrad postupoval v rozpore so stavebným zákonom ako aj správnym poriadkom. Nešlo len o problém určenia stavebného úradu, ako to uvádza primátor vo svojom blogu, ale aj o nesprávne určenie okruhu účastníkov konania a nesprávny postup pri doručovaní v stavebnom konaní. Okresná prokuratúra na základe oprávneného podnetu konštatovala porušenie zákonov vo viacerých ustanoveniach a podala protest proti rozhodnutiu stavebného úradu vo veci revitalizácie parku. Protest sa nakoniec dostal na okresný úrad, ktorý protestu prokurátora čiastočne vyhovel a rozhodnutie stavebného úradu zrušil.

Spoločne s primátorom mesta sme ako verejní funkcionári verejne zložili sľub, že budeme uplatňovať zákony tejto krajiny podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Bdelosť a otvorené oči aktívnych obyvateľov mesta by nám mali byť pomocou pri ochrane verejného záujmu, záujmov tohto mesta a krajiny. Preto si ako poslanci klubu Banskobystrickej alternatívy vážime angažované konanie Beáty Hirt. Vyjadrenia, útoky a konšpirovanie primátora Jána Noska na adresu aktívnych obyvateľov mesta považujeme za neadekvátne a nedôstojné. Sme presvedčení, že primátor ako verejný funkcionár by sa mal vyvarovať vyjadrení, ktoré znevažujú správne postoje a konanie obyvateľov mesta.

Radi by sme zdôraznili, že aj my si prajeme mať revitalizovaný a pekný park, kde sa ľudia budú opäť cítiť dobre a bezpečne. Park je chránený a patrí každému Banskobystričanovi. Preto treba postupovať rozumne, citlivo a podľa zákona. Náš klub sa zhoduje v tom, že pri tvorbe a opakovanom predkladaní projektu revitalizácie mestského parku bol postup mesta nesystematický, obchádzal verejnú i odbornú mienku. Nebola napríklad využitá súťaž návrhov, v prípravnej fáze nebol projekt konzultovaný s obyvateľmi mesta a odbornou verejnosťou, dotknutým občanom bolo znemožnené zapojiť sa do stavebného konania, diskusia s verejnosťou prišla na rad až potom ako bolo vydané stavebné povolenie a bola len pro forma. Predložený projekt neakcentoval podstatu výzvy IROP, ktorou je hlavne environmentálny prínos. Napr. nerieši  otázku vodozádržných opatrení alebo zavlažovacieho systému v parku. Mesto ani po oneskorenej diskusii nezapracovalo do neho takmer žiadne pripomienky. Za veľmi nešťastné sme považovali aj viaceré stavebné zásahy do parku a to, že tieto mali dominanciu oproti ošetreniu drevín.

Aby sme celý proces zlepšili a predchádzali podobným situáciám, predložili sme ako poslanecký klub na mestskom zastupiteľstve vo februári 2020 návrh všeobecného záväzného nariadenia, vďaka ktorému bude mesto pri plánovaní dôležitých investícií vyhlasovať architektonickú súťaž návrhov. Veríme, že nové pravidlá prinesú do procesov a verejných priestorov viac transparentnosti, odbornosti, kreativity a kvality pre spoločné dobro.

Pri revitalizácii parku došlo k pochybeniam a za chyby sa platí. Dnes nám už vzájomné útoky nepomôžu. Upozornenie na pochybenia nikdy nemali byť útokom a škodením. Upozornenia by mali byť príležitosťou na reflexiu a zlepšenie. Chceme, aby sa Beáta a všetci angažovaní, bdelí a aktívni obyvatelia mesta cítili slobodne a ich hlas bol vždy vypočutý. Nenechajme sa, prosím, znechutiť osobnými animozitami a roztržkami. My to nevzdávame!

Poslanci Banskobystrickej alternatívy

Hana Kasová, Lucia Skokanová, Milan Lichý, Martin Úradníček, Vladimír Pirošík, David Kapusta, Pavol Katreniak a Andrej Leitner

Autor blogu:

David Kapusta

Doma študoval právo a v zahraničí financie. Živím sa ako daňový konzultant so zameraním na transferové oceňovanie. Nie som platený žiadnou organizáciou ani členom politickej strany. Som citlivý na nespravodlivosť a nebojím sa mať vlastný názor. Slúžim ako poslanec mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Som členom klubu nezávislých poslancov BBA. Angažujem sa, pretože chcem, aby sa nám tu žilo lepšie a verím v novú generáciu angažovaných ľudí vo verejnom živote.