V marci roku 2015 poslanci mestského zastupiteľstva schválili nový územný plán mesta Banská Bystrica. Hlavným sporným bodom pri schvaľovaní nového územného plánu boli malé vodné elektrárne. Poslanci Banskobystrickej alternatívy žiadali vedenie mesta o ich vylúčenie z nového územného plánu. Vedenie mesta a aj väčšina poslancov to však striktne odmietli.

mestský-úrad1Za nový územný plán, ktorého súčasťou, aj napriek námietkam odborníkov a verejnosti, zostali aj malé vodné elektrárne, hlasovalo týchto 17 poslancov koalície SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS: Gajdošík, Turčan, Karas, Pecník, Modranský, Škantár, Kašper, Konárik, Molitoris, Čižmárová, Mičev, Dluholucký, Laššáková, Topoľský, Šabo, Nábělek, Motyčka a 4 poslanci z klubu nezávislých poslancov:Smädo, Bielik, Sklenka, Pikula. Títo poslanci svojím hlasovaním dali de facto výstavbe malých vodných elektrární na Hrone zelenú. A pritom stačilo málo – vyňať tieto sporné stavby z územného plánu tak, ako to opakovane navrhovala Banskobystrická alternatíva.

Naopak, 8 poslancov za Banskobystrickú alternatívu: Pirošík, Lichý, Bučko, Kasová, Katreniak, Priehodová, Skokanová, Štrba, hlasovalo proti novému územnému plánu a to práve v snahe zabrániť výstavbe malých vodných elektrární v Iliaši a Vlkanovej.

A tak sa primátor a 21 mestských poslancov pričinilo o to, že malé vodné elektrárne zostali súčasťou aj nového územného plánu mesta a tým pádom už nič nebráni ich výstavbe.

Primátor celú záležitosť vtedy zhodnotil slovami: „…zmenami a doplnkami vieme malé vodné elektrárne z územného plánu dostať von.“

Aká je realita dnešných dní?

Malá vodná elektráreň v Šalkovej, ktorá naplno ukazuje skazu, ktorú svojmu okoliu priniesla, sa stala výstrahou pred výstavbou podobných vodných elektrární na Hrone.

Primátor Nosko a viceprimátor Gajdošík sa nás teraz snažia v Radničných novinách presvedčiť o tom, ako vedenie mesta urputne bojuje proti malým vodným elektrárňam, ale už pritom zabudli spomenúť, že:

Malá vodná elektráreň Vlkanová je dnes ešte stále súčasťou územného plánu mesta, a to aj vďaka ich rozhodnutiu, a či sa ešte vôbec podarí zabrániť jej výstavbe je otázne.

Malú vodná elektráreň Iliaš v januári 2016 mestskí poslanci dodatočne vylúčili z územného plánu, avšak….

KTOSI na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa rozhodol sabotovať toto rozhodnutie poslancov a nevyčiarkol malú vodnú elektráreň v Iliaši zo všetkých kapitol v textovej časti územného plánu ako oficiálneho dokumentu mesta. Takže malá vodná elektráreň aj napriek rozhodnutiu poslancov zostala súčasťou územného plánu. Investor spomínanej malej vodnej elektrárne túto „chybu“ zo strany mesta okamžite využil a odvolal sa proti predchádzajúcemu zamietavému stanovisku mesta k výstavbe jeho vodného diela a naďalej usiluje o jej výstavbu.

Tu je na mieste otázka: Prečo majú investori taký záujem o výstavbu malých vodných elektrární? Odpoveď je jednoduchá: Lebo ide o výhodný biznis so štátom. Štát dotuje výkup elektriny z malých vodných elektrární ako obnoviteľného zdroja energie. Štát za takúto elektrinu zaplatí až trojnásobok trhovej ceny elektriny.

Poslankyňa Banskobystrickej alternatívy Ľudmila Priehodová, ktorá sa dlhodobo venuje problematike malých vodných elektrární a neúnavne sa už roky aj s kolegami snaží zabrániť ich výstavbe, spomínanú úradnícku chybu nepovažuje za náhodu, ale za zámer a hovorí: „ Niekto tu hral na to, aby spochybnil zákonnosť prijatia územného plánu a dal investorovi priestor sa odvolávať resp. robiť obštrukcie. Pán primátor sa vyjadril , že ktokoľvek bude z úradníkov presadzovať elektrárne, tak sa s ním veľmi rýchlo rozlúči. Apelujem na pána primátora, aby tento sľub dodržal.“

Ten KTOSI, kto sabotoval rozhodnutie poslancov, je konkrétny úradník z mäsa a kostí, má meno, je zamestnancom Mestského úradu, je platený z našich daní.

Tu sa natíska ďalšia otázka: Bolo to len náhodné pochybenie? Sotva, v celej záležitosti okolo malých vodných elektrární ide totiž o príliš veľké peniaze na to, aby sa tu veci diali len tak „náhodou“.

Práve preto by mal pán primátor celú záležitosť dôsledne vyšetriť a následne dať občanom tohto mesta odpoveď na otázky: Kto konkrétne a prečo na Mestskom úrade sabotuje rozhodnutie poslancov? Kto na Mestskom úrade koná v prospech investora a v neprospech občanov mesta? Ako a kedy bude tento človek potrestaný? Bude voči tomuto človeku vyvodená zo strany mesta trestnoprávna zodpovednosť? Obrátil sa pán primátor kvôli tomuto vážnemu podozreniu z korupcie už na políciu? Jedná sa o jednotlivca alebo organizovanú skupinu?Existuje medzi Mestským úradom a investorom malých vodných elektrárni nejaké prepojenie?

Len dôsledné vyšetrenie celej záležitosti a prísne vyvodenie dôsledkov pre vinníkov môže občanov mesta presvedčiť o toľko deklarovanom záujme mesta bojovať proti malým vodným elektrárňam na Hrone. Občania tohto mesta si zaslúžia poznať pravdu.

Ste na ťahu, pán primátor…

Autor blogu:

Andrea Súlovcová

Narodila som sa a vyrastala v Žiline. Študovala som politológiu a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Universidad Complutense v Madride. Od roku 2003 s manželom žijeme v Banskej Bystrici, kde spolu vychovávame naše štyri deti. Profesne pôsobím v mimovládnom sektore, momentálne pôsobím v projekte zameranom na sociálnu oblasť. Celý život sa zaujímam o veci verejné. Chcela by som, aby moje deti vyrastali v slušnej a dobre spravovanej spoločnosti.