?????????????Teóriu k problematike Rudlovského potoka ovláda každý obyvateľ mestskej časti Rudlová. Potok slúži odjakživa ako „kanál“ do ktorého sa v prípade nepriaznivého počasia, z dôvodu nedostatočnej kapacity kanalizačného zberača, zlieva splašková aj dažďová kanalizácia zo  Sásovej. Pri nárazových dažďoch sa potok opakovane vylieva a ohrozuje majetok Rudlovčanov žijúcich v jeho blízkosti. Dôležité je poznamenať, že otvorená časť koryta Rudlovského potoka nie je majetkom mesta Banská Bystrica a mesto nie je ani jeho správcom. To však neznamená, že sa nás tento problém netýka.

A teraz k praxi….

Aj keby sa mohlo zdať, že sa vo veci Rudlovského potoka nič nerobí, nie je to celkom tak. Žiaľ, dlhodobo neriešený problém nevyriešime za rok, ani za dva. Chuť a odhodlanie riešiť ho však je. Najdôležitejšia je súčinnosť všetkých zainteresovaných strán, ako aj obyvateľov Rudlovej.

Mnoho účastníkov = zložitý majetkoprávny problém

Čiastočné riešenie spočíva v  odkanalizovaní potoka a vypracovaní štúdie. Ešte v minulom roku sme so Slovenským vodohospodárskym podnikom a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou vykonali  obhliadku vodného toku. Spoločne sme identifikovali hlavné problémy, ako aj všetky stavby, ktoré sa na ňom nachádzajú.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOdkanalizovanie mestskej časti Rudlová sme presadili do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosťi na rok 2017. Zatiaľ spoločne pracujeme na príprave zámeru odkanalizovania potoka tak, aby bola do konca roka 2016 hotová dokumentácia pre územné rozhodnutie a do 30. marca 2017 stavebné povolenie k realizácii projektu.

Komplexnú technickú štúdiu realizácie odtokových pomerov na potoku zároveň v týchto dňoch spracúva Slovenský vodohospodársky podnik. Mala by byť hotová ešte tento mesiac. Po jej dopracovaní sa stretneme s obyvateľmi Rudlovej, aj za účasti všetkých zainteresovaných strán, aby sme ju odkomunikovali. Verím, že bude obsahovať odporúčania i postupy, akými by sa dal problém Rudlovského potoka riešiť. Reálne riešiť.

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.