V utorok, t.j. 11.11.2014, bol na tomto mieste zverejnený blog od neznámeho “publicistu na voľnej nohe” pod názvom: “Otvorený list pánovi Noskovi”. Už o niekoľko hodín tento blog zmizol s vysvetlením, že bol stiahnutý z dôvodu podozrenia na falošný profil pisateľa. Potvrdilo sa moje podozrenie, že sa nejedná o skutočnú osobu, ale len o pokračovanie špinavej kampane voči mojej osobe. O tom, kto skutočne stojí za týmto textom sa môžem len domnievať. Veľa však napovedá štýl písania, vetné skladby či použité slovné spojenia. Akoby mi to niekoho pripomínalo. Aj napriek tomu, že tento text plný klamstiev bol stiahnutý, medzičasom si ho prečítalo niekoľko Banskobystričanov. Preto som sa rozhodol na klamstvá o našej nemocnici v tomto blogu zareagovať.

Vážený pán Hanzelík (falošný profil),

uvažoval som či vôbec reagovať na spomínaný blog „publicistu – psychológa“ na voľnej nohe. Ak by som ja ako lekár na „voľnej nohe“ takýmto spôsobom, ako ste Vy písali tento text, stanovoval diagnózy, bez poznania anamnézy, tak by ste mi tie superlatívne prívlastky lekára v úvode Vašej výzvy určite nedali. O Vašej kompetencii ale veľmi silne pochybujem, nakoľko nemáte preverené žiadne údaje a nastreľujete veci bez poznania skutočnosti. Keby ste boli profesionál a nie amatér, museli by ste vedieť, že počas vlády Smeru som v polčase jeho vládnutia vystriedal na poste riaditeľa nemocnice ( a nie kliniky ) môjho kolegu, ktorého si vážim. Potom prišla vláda pravice – p. minister Uhliarik z KDH, počas ktorej ma z „nepochopiteľných“ dôvodov neodvolali ( asi preto, že sme mali dobré výsledky) a plánovali našu transformáciu na akciovú spoločnosť a teda z tohto dôvodu, za vlády pravice došlo k „oddĺženiu“ našej nemocnice poskytnutím transferu na bežné výdavky. Keďže prebehol štrajk lekárov a padla vláda pani Radičovej, došlo k zmene na ľavicovú vládu a ja som „bohužiaľ „opäť zostal riaditeľom??!! Takže, bol som pre moje výsledky akceptovaný a nie nikým dosadený a nasadený. Finančná stabilizácia bola prerušená štrajkom lekárov a zmenou platnej legislatívy v závere roka 2011. Od roku 2011 dodnes neprebehlo oddlžovanie zdravotníckych zariadení, teda ani DFNsP BB.

K Vašim klamstvám o oddlžovaní DFNsP BB uvádzam ešte nasledovné:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (DFNsP BB) od svojho vzniku (od roku 2004) do roku 2011 nebola finančne oddĺžená vzhľadom k tomu, že bola finančne stabilná, t. j. nevykazovala záväzky po lehote splatnosti. Z uvedeného dôvodu DFNsP BB nebola poskytnutá pôžička (návratná) v období, keď Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) viedol minister Richard Raši. V roku 2011, keď MZ SR viedol minister Ivan Uhliarik, v rámci prípravy na transformáciu príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR, bol DFNsP BB tak, ako aj ostatným zdravotníckym zariadeniam, poskytnutý transfér na bežné výdavky, t. j. na úhradu záväzkov (nielen po lehote splatnosti) vo výške 1 041 438,50 EUR . Mimochodom tento transfer bol najnižším zo všetkých štátnych nemocníc v SR.

Pozn. Pôžička zdravotníckym zariadeniam pôvodne klasifikovaná ako návratná bola ministrom financií Ivanom Miklošom preklasifikovaná na nenávratnú (skrytá forma oddĺženia). DFNsP BB nebola poskytnutá, nebola ani týmto spôsobom zvýhodnená.

Počas tejto kampane som si zvykol, že účel svätí prostriedky a tie sa nevyberajú, ale zahadzovať a špiniť dobrý výsledok práce 350 zamestnancov DFNsP považujem v dobe, keď v našom zdravotníctve je takýto stav skôr výnimkou, za nekorektné najmä voči nim.

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.