Vážení Banskobystričania, už o týždeň si necelé jedno percento z nás bude tradične voliť projekty v rámci participatívneho rozpočtu. Mesto splní sny tým komunitám, ktoré o to požiadali a uspeli v hlasovaní.

Tohto roku je v hre 16 projektov a vzhľadom na financie bude možné realizovať 4 až 9 z nich. Verím, že aj vy ostatní by ste tam vedeli nájsť projekty z vášho okolia, záujmu, alebo také, ktoré vás niečím oslovia. Vytvorte si z Banskej Bystrice mesto podľa vašich predstáv.

Hlasovať budete môcť za 4 projekty. Príďte buď na diskusné fórum 28.3., alebo priamo na hlasovanie v čase od 29.3. do 18.4. na Mestský úrad.

Mrzí ma, ale elektronické hlasovanie a väčšia propagácia projektov v Banskej Bystrici zatiaľ nefunguje. Využijem preto priestor a požiadam Mesto o venovanie väčšej pozornosti tomuto projektu a snáď aj vytvorenie Kancelárie pre Participatívny rozpočet BB, podobne, ako je to v iných mestách.

Dovolím si predstaviť jednotlivé projekty a tým vás vyzvať na účasť v hlasovaní. Bez vás sa táto úžasná myšlienka priamej demokracie nikdy nepresadí.

 

Relax zóna IV. Etapa – Internátna 13-23

Ide o najkontroverznejší projekt. Komunita získala už v roku 2016 na túto zónu 5000€, plus podporu z mestských peňazí. V roku 2017 získala tiež 5000€, čo v tých rokoch predstavovalo štvrtinu celého ročného participatívneho rozpočtu. V roku 2018 dostala zóna ďalších 4000€.

Tohtoročný projekt má vo svojom návrhu napísané: „Prínosom bude najmä rozvoj už teraz dobrých vzťahov medzi mestom, ZAaRES-om a občanmi združenými okolo projektu RELAX ZÓNA, nakoľko projekt trvá už 4.rok. Mesto si takto buduje dôveru k občanom a naopak, občania k mestu a jeho inštitúciám. Funguje veľmi dobrá spolupráca, ktorá podporuje aktívny prístup občanov Internátnej ulice.“

Požiadam obyvateľov Internátnej ulice o pochopenie, že takéto vzťahy treba vytvárať aj na iných miestach. A vzhľadom na ich dobré vzťahy o pomoc s presadením rozšírenia projektu participatívneho rozpočtu o elektronické hlasovanie a zavedenie inštitútu Zadaní pre mesto, teda hlasovaní o finančne náročnejších projektoch bez verejného zvažovania.

Ak aj tohto roku chcete z vašich daní opäť prispieť na tento projekt (9839€), ktorý by opäť odčerpal štvrtinu z rozpočtu, príďte, alebo opäť nepríďte voliť.

 

Obnova povrchu športového ihriska – Severná ulica

S asfaltovými nepoužiteľnými plochami, kedysi ihriskami, by sa naozaj malo niečo robiť. Otázka je, či by sa ich oprava nemala financovať z mestského rozpočtu. Avšak, vrátim sa do reality a citujem z projektu: „Cestné komunikácie v okolí sú tvorené najmä dlažobnými kockami, čo znemožňuje možnosť korčuľovania, kolobežkovania či jazde na odrážadlách.“ Navyše dobrovoľníci tejto veľkej komunity plánujú na povrch ihriska nafarbiť detské dopravné situácie a rôzne skákacie a iné hry.

Odporúčam pozrieť projekt (7503€) a fotografie. A prísť voliť.

 

Hybaj sa hýbať?

Ide o Flowpark, prenosnú konštrukciu z tyčiek, ktorá je využiteľná na tréning vlastným telom – workout, parkour, crossfit. Je to jeden z projektov, ktorý nie je naviazaný na konkrétne miesto, pretože konštrukciu je možné presúvať. Jej umiestnenie sa plánuje v CVČ Havranské na Fončorde, v areáli KC Sásová, v areáloch základných škôl, na rôznych podujatiach, napr. každoročne na akcii Parkour Meeting Banská Bystrica.

Skupina parkouristov, ktorá pripravila tento projekt, organizuje pravidelné bezplatné tréningy už skoro 10 rokov. Organizuje aj najväčšie medzinárodné stretnutie parkouristov v širšom okolí. A možno ste nevedeli, že Banská Bystrica je považovaná za Mekku tejto disciplíny na Slovensku.

Tak ak sa raz budete chcieť dostať z bodu A do bodu B s použitím vlastného tela čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie, začnite trénovať parkour, niečo ako jógu v rýchlom pohybe.

A samozrejme, pozrite projekt (6800€) a príďte hlasovať.

 

75 líp k výročiu SNP

Občianske združenie NEW FACES navrhuje pri príležitosti 75. výročia SNP vysadiť 75 líp po celom meste. Originálne, alebo nudne tradičné? V každom prípade veľmi príťažlivé. Volíme.

Banská Bystrica patrí povstaniu a povstanie patrí Bystrici. Plus 75 nových stromov v meste, to sa nedá nevoliť. Volíme. Kiežby mier, sloboda a ideály našich starých rodičov vydržali a stále mohutneli, tak ako život lipy.

Pozrite projekt (9312,50€) a voľte.

 

Za málo peňazí veľa muziky

Projekt má v pláne propagovať malé klubové podujatia alternatívneho typu. V popise projektu sa tieto podujatia dávajú do protikladu k masovým koncertom, ktoré nevytvárajú komunity s hlbšími vzťahmi. Ide o 5 už tradičných banskobystrických podujatí.

  1. Konczom augusta fest. Tento dvojdňový festival sprístupňujúci tvorbu banskobystrických hudobníkov a výtvarníkov je organizovaný v záhrade Divadla z Pasáže a letnej záhradnej terasy Jazz Art Café Mefisto.
  2. Sloboda fest. Festival rockových a punkových žánrov so štvorročnou tradíciou a medzinárodným zastúpením.
  3. Festival z lásky. Minimalistický multimediálny festival s dlhou tradíciou. Sprístupňuje živú hudbu, divadlo, autorské čítanie najmä mladým ľudom.
  4. Urpín Fest Festival. Festival tvrdších hudobných žánrov s bohatou históriou.
  5. Rockscape club edition. Tohoročný festival bude v menšom merítku, ale napríklad piknik v záhrade Vily Dominika Skuteckého s aktivitami pre deti i dospelých zostane zachovaný.

Oslovil vás projekt (3300€)? Príďte voliť.

 

Banskobystrický Hackathon

Hackathon je “3-dňové stretnutie programátorov, grafikov a kreatívcov, ktoré bude mať za cieľ priniesť konkrétne koncepty, aplikácie a weby, ktoré budú mať potenciál zjednodušiť a zatraktívniť obyvateľom mesta život.”

Očakáva sa 50 účastníkov, ktorí po úvodnej konferencii budú pracovať v tímoch na nových programoch. Na konci stretnutia ich odprezentujú a najlepší získa 500€.

Projekt pozýva hostí namiesto vytvárania mestskej komunity v tejto oblasti a zároveň má ambície rozbehnúť každoročné stretnutia pod záštitou primátora a mesta. Znovu dobré dôvody zaviesť inštitút Zadaní pre mesto. Alebo prejsť priamo pod financovanie mestom.

Hlavný prínos projektu vidím v propagácii mesta a oslovení mladých voličov.  V prípade úspechu projektu si dovolím navrhnúť zameranie na elektronické hlasovanie o participatívnom rozpočte BB.

Pozrite projekt (4500€), príďte a podporte.

 

Sprístupnenie Denného centra Radvaň

Radvaň ako jediná z veľkých mestských častí nemá priestory pre verejné zhromažďovanie sa obyvateľov a komunitných aktivít. Mesto po niekoľkoročnom úsilí sľúbilo Občianskej rade Radvaň poskytnúť bývalý školnícky byt pri ZŠ Radvanská 1. Tento objekt je už niekoľko rokov opustený a pozemok je veľmi zanedbaný.

Občianska rada sa rozhodla požiadať o maximálne možný príspevok z participatívneho rozpočtu vo výške 10 000€. Vyriešila by si tým vybudovanie bezbariérového vstupu do centra, úpravu menšej záhradky a naplánovanie ďalších architektonických úprav objektu. Predpokladám, že ide opäť o viacročný projekt, ktorý by určite mal byť platený aj z mestského rozpočtu.

Zvážte však jeho naliehavosť, pozrite projekt (10 000€) a príďte voliť.

 

Živá voda v Sásovej

Voda v mestskej architektúre by určite nemala chýbať, najmä v čase letných horúčav. Ale tento projekt je aj o niečom inom, ako umiestnení kamennej vodnej kaskády v záhrade komunitného centra v Sásovej. Je o modelovaní keramických vodných kaskád, ich glazovaní a vypaľovaní v keramickej peci na 4 workshopoch. Zahrňuje prednášku a 2 prezentácie pre verejnosť známym záhradným architektom Andym Jonesom. V pláne projektu je aj zapojenie členov komunít ohrozených sociálnou izoláciou. Ale predovšetkým, bude reč o vode.

Neviete čo je „živá“ voda? Hlasujte a príďte aj s vašimi deťmi. Nech na to neprídu až bude neskoro. Pozrite projekt (4200€).

 

Detské ihrisko na Karpatskej

Obyvateľstvo na Karpatskej ulici mladne. Pribúdajú malé deti, ktorým chýba detské ihrisko určené pre tie najmenšie do 8 rokov.  Určite, ihrisko pre malé deti i s dvoma lavičkami je na nezaplatenie. Nielen pre rodičov, ale najmä pre nadväzovanie prvých sociálnych kontaktov našich malých občanov.

Podporíte? Pozrite tento finančne nenáročný projekt (3829,60€).

 

Eventový stan

Projekt navrhuje zakúpiť do vlastníctva mesta megastan – prístrešok o veľkosti 32m2, vhodný pre 128 osôb na státie a 48 miest na sedenie. Súčasťou projektu je vytvorenie návrhu loga mesta Banská Bystrica v hodnote 1000€ „jedinečným“ umelcom, avšak v projekte chýba jeho meno. Logo bude na stane vytlačené a stan bude slúžiť na reprezentáciu mesta. Bude tiež k dispozícii pre rôzne príležitosti v meste.

Určite využiteľné v čase horúčav, alebo dažďa. Avšak opäť je tu otázka, či tento projekt patrí na pôdu participatívneho rozpočtu. Keby projekt plánoval  spoločné dekorovanie stanu prípadne tvorenie a výber loga na spoločnom stretnutí banskobystrických umelcov, bolo by to už aj o vytváraní komunity a mohlo by vzniknúť originálne úžitkové a zároveň výtvarné dielo.

Pozrite projekt (7963,30€), zvážte a príďte hlasovať.

 

Obnova športového ihriska THK, II. Etapa

Opäť chýbajúce funkčné ihrisko. Potom sa nesťažujme, že naše deti sedia hodiny za počítačom. Vlani sa cez projekt participatívneho rozpočtu obnovila jedna polovica ihriska a tohto roku sa projekt uchádza o dokončenie a obnovu druhej časti.

Ako som písala už pri podobnom ihrisku, aspoň položky na ich základnú opravu, asfalt a betón by malo financovať mesto z mestského rozpočtu. Nechcem vás tým odradiť od hlasovania za projekt. Len trochu uvažujem o svetlejšej budúcnosti participatívneho rozpočtu.

Pozrite projekt (5838,26€) a tiež facebookové stránky, príďte a podporte.

 

Folcolor pre mesto II

Ste priaznivcom spojenia ľudového umenia, folklóru, graffiti a pop up street art-u? Druhý ročník festivalu plánuje nadviazať na minuloročný projekt výzdoby budovy bývalého kina Hviezda a vytvoriť sochu, nápis „I (srdiečko) BB“  v rozmeroch 2,5m x 9,5m. Socha môže byť umiestnená na schodoch pred bývalým kinom Hviezda, alebo na Námestí Slobody a v prípade rôznych udalostí môže byť premiestňovaná.

Ako súčasť festivalu sa plánuje tanečné vystúpenie folklórneho súboru s brejkermi v spoločnej choreografii, tvorba graffiti naživo a vytvorenie videa, ktoré by udalosť zachytávalo.

Tiež si myslíte, že folklór, pouličné umenie a historické centrum (ne)patria k sebe? Pozrite projekt (9910€), fotografie a príďte voliť.

 

Cyklostrom vo svetle a tieni

Tu sa ospravedlním. Jednoducho zošrotované bicykle za štvrtinu participatívneho rozpočtu a navyše v blízkosti môjho bývania. To nie!

Ale pozrite projekt (10 000€) a prosím, príďte hlasovať.

 

Fitness/Workout Poľná park

Cieľom projektu je umiestniť fitness stroje a workout zariadenia na sídlisku Radvaň. A tým vytvoriť podmienky pre šport, relax a zbližovanie sa obyvateľov.

V projekte sa píše: „ Predkladateľ a OR sa dohodli, že tieto priestory budú realizovať tam, kde vzíde požiadavka zdola – od občanov. Tohto roku by sa ako prvé realizovalo Outdoorové fitness/workout ihrisko na Poľnej ulici, keďže táto požiadavka vznikla už v roku 2016 a … „

Tajomné, pretože podľa pravidiel participatívneho rozpočtu akákoľvek komunita sa môže kedykoľvek uchádzať o priazeň hlasujúcich. Pričom pred hlasovaním nie je možné vyhlásiť kedy sa projekt bude realizovať. Možno malé nedorozumenie, aj keď predkladateľ projektu sa už zapojil do participatívneho rozpočtu vlani aj predvlani.

Ja verím, že podobné tajomstvá by zmizli spolu so zvýšeným záujmom občanov o projekt participatívneho rozpočtu.

Chcete podporiť? Pozrite projekt (10 000€) a príďte hlasovať.

 

Hommage à Ján Cikker

V pripomínaní si významných rodákov máme nielen v Banskej Bystrici, ale aj na Slovensku veľké resty. Ide o jednorázovú akciu, koncert spojený s rozprávaním o umelcovi v širšom hudobno – historickom kontexte. Ako pocta Cikkerovi bude uvedená premiéra objednaného hudobného diela.

Tento finančne nenáročný projekt má v pláne obohatiť nás o poznanie hudby umelca, ktorý svoje detstvo prežil v Banskej Bystrici.  Umelca, inšpirovaného možno aj tou istou prírodou a podobnými ľuďmi, akí inšpirujú nás, súčasníkov. Aký je životný príbeh Jána Cikkera a aké myšlienky, idey a pocity sprevádzali jeho tvorbu?

Pozrite projekt (1250€) a príďte hlasovať.

 

Empatické rodičovstvo

Autor požiadal o vyradenie z projektu participatívneho rozpočtu pred začiatkom zvažovania a hlasovania. Za projekt už nie je možné hlasovať.

Projekt ponúka tri prednášky formou diskusie s moderátorom a známymi slovenskými a českými psychiatrami na tému rodičovskej výchovy. V prípade záujmu sa tento pilotný projekt plánuje rozvíjať aj v nasledujúcich rokoch. Prilákať rodičov môže aj kvalitná káva, pražená priamo na mieste ako aj priestory Cikkerovej siene.

Oceňujem veľký význam získavania kvalitných informácií o výchove detí a jednoznačne odporúčam voliť. Šťastné a rozvíjajúce detstvo je veľkým, ak nie tým najväčším darom.

Za projekt už nie je možné hlasovať. Možno nabudúce.

 

Spájame sa naša dolina

Finančne skromný projekt sľubujúci maximálny efekt v podobe prebúdzania spoločenského života a tvorby komunity v mestskej časti Uľanka. Ako sa píše v projekte: „Chodievame okolo seba, registrujeme sa, no netušíme, akí v skutočnosti sme a čo prežívame. … Nehovoriac o deťoch, ktoré tu nemajú ani len vlastné ihrisko. Aj z tohto dôvodu medzi našimi obyvateľmi narastá nenávisť, napätie a zbytočné vzájomné ohováranie a to predovšetkým medzi bielou a rómskou komunitou.“

Autori projektu pochopili zmysel a cieľ participatívneho rozpočtu, čo zaručuje zmysluplne využiteľné financie. Žiadajú o skákací hrad pre deti a záhradný párty-stan pre možnosť realizovať rôzne spoločenské akcie. V roku 2019 sľubujú dobrovoľnícku činnosť v rozsahu 32 hodín.

Odporúčam prečítať si projekt (2031€) a prísť voliť.

 

 

 

 

Autor blogu:

Marta Medzihradská

Banskobystričanka